Участь у підготовці молодих фахівців

Гідно пройшли засідання державної екзаменаційної комісії в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) під головуванням директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Устименка В.А.

Випускники університету представили свої магістерські роботи з господарського права, процесу та екологічного права.

Більшість студентів отримали високі бали, декільком рекомендовано продовжити свою наукову роботу в аспірантурі.