Засідання робочих підгруп робочої групи з питань напрацювання механізмів створення місцевої асоціації “Київська агломерація”

01 лютого 2019 року Київською міською державною адміністрацією було проведено засідання робочих підгруп робочої групи з питань напрацювання механізмів асоціації «Київська агломерація» за наступним порядком денним.

Image 2

У засіданні взяли участь директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН та член-кореспондент НАПрН України Устименко Володимир Анатолійович та завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства кандидат економічних наук, доцент Тарасевич Олена Вікторівна.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Хонда Марина Петрівна доповіла про перспективи створення Київської міської агломерації та про стан виконання рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1045/4052 «Про ініціювання створення місцевої асоціації «Київська агломерація».

При обговоренні питань щодо нормативно-правового забезпечення створення Київської міської агломерації та необхідності урахування спільних інтересів територіальних громад міста Києва та суміжних з містом Києва територій виступив директор Інституту член-кореспондент НАН та НАПрН України Устименко Володимир Анатолійович, який висловив думку, що створення міських агломерацій є перспективним напрямом розвитку міст не тільки в Україні, а взагалі в усьому світі. Він зазначив, що адаптація зарубіжного досвіду управління розвитком міських агломерацій здійснюється на підставі аналізу характеристик європейських і світових агломерацій як головних центрів, що акумулюють економічний потенціал країн і дозволяють підвищити рівень їхньої конкурентоспроможності. При цьому доцільно систематизувати зарубіжні моделі управління міськими агломераціями та виявити їхні негативні та позитивні риси. За результатами аналізу чинного законодавства України визначено, що первинну нормативно-правову базу розвитку міських агломерацій вже сформовано. Однак окремі аспекти правового забезпечення функціонування та розвитку міських агломерацій не дістали належного рівня деталізації. Тому першочерговим є вирішення завдань щодо конкретизації правових положень у частині визначення особливостей державної підтримки процесу створення міських агломерацій, організації їх діяльності, управління об’єктами права комунальної власності в рамках таких агломерацій, розподілу повноважень і реалізації компетенції територіальних громад. Крім того, з урахуванням головних напрямів розвитку вітчизняного законодавства, присвяченого функціонуванню міських агломерацій, доцільно продовжити формування та використання економіко-правових механізмів, що забезпечують співробітництво територіальних громад у рамках міських агломерацій.

На засіданні також було розглянуто рекомендації щодо проекту закону України «Про міські агломерації» та зроблено аналіз його відповідності нормам і стандартам Ради Європи та кращим європейським практикам.

У результаті засідання усі члени робочої групи дісталися висновку щодо необхідності активізації діяльності робочих підгруп робочої групи з питань напрацювання механізмів створення місцевої асоціації «Київська агломерація» щодо підготовки економічного та правового забезпечення Київської міської агломерації.