В Одесі відбулася наукова дискусія

14-15 вересня 2018 року у місті Одесі на базі економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку». У конференції взяли участь понад 180 науковців з Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та України, зокрема 47 докторів наук.

DSCN3314_mh1537015302495

На запрошення університету участь в роботі конференції взяв директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН та НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко Володимир Анатолійович. Виступ науковця був присвячений проблемам законодавчого забезпечення сталого розвитку нашої держави. Було підкреслено роль та місце господарського законодавства, його вплив на економічну, екологічну складові такого розвитку.

750efd755c8ecd614124170c5aea1810

Матеріали конференції опубліковано у збірці: Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю економіко-правового ф-ту ОНУ імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 14–15 верес. 2018 р.) / ОНУ імені І. І. Мечникова ; відп. ред. І. А. Ломачинська, А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2018. – 726 с.  Збірка доступна онлайн