Розширене засідання Антикризової ради громадських організацій України та Правління Українського союзу промисловців і підприємців

20 липня 2018 року відбулося розширене засідання Антикризової ради громадських організацій України та Правління Українського союзу промисловців і підприємців (далі – УСПП). На запрошення голови УСПП Кінаха А.К. участь у цьому заході взяв директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН та НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко Володимир Анатолійович.

Учасники засідання відзначили, що темпи економічного зростання залишаються невисокими, вони нижче, ніж показники багатьох східноєвропейських країн (4%), та країн, що розвиваються (4,7%). Однією з найгостріших проблем є високий рівень трудової міграції, критичні обсяги платежів за зовнішніми зобов’язаннями, політизація багатьох соціально-економічних проблем напередодні наступного політичного циклу.

У своїх виступах народні депутати, керівники УСПП, галузевих об’єднань підприємств, громадського сектора вказували на існуючі недоліки та шляхи їх подолання.

Від наукової спільноти на форумі виступив віце-президент НАН України академік НАН України Наумовець А.Г., який підкреслив необхідність реалізації в реальному секторі економіки здобутків вітчизняних вчених, розвитку наукоємкого алгоритму розвитку країни, подолання перепон на цьому шляху,  перешкоди відтоку наукових кадрів за кордон.

За результатами засідання були прийняті рекомендації Верховній Раді України щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва, діяльності Експертно-кредитного агентства; Кабінету Міністрів – доопрацювати Стратегію розвитку промислового комплексу України та Плану дій щодо її реалізації.

Для себе Антикризова рада та УСПП визначили за необхідне ініціювати проведення всеукраїнського форуму бізнесу для обговорення проблем взаємодії бізнесу і влади, підготувати Концепції Стратегії трансформації України задля формування конкурентоздатної ринкової економіки в Україні.