ІІІ Міжнародна науково-практична конференція академічної програми «Економічні дискусії на Світязі»

06-08 червня 2018 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція академічної програми «Економічні дискусії на Світязі». Конференція була присвячена територіальному розвитку і регіональній політиці. Організаторами конференції вступили: Відділення економіки НАН України, Західний науковий центр НАН і МОН України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут географії та просторового облаштування Польської академії наук, Вища екологічна школа (м. Білосток, Польща), Львівська обласна державна адміністрація.

У роботі конференції взяли участь провідні вчені-економісти України та Польщі. Зі вступним словом виступив віце-президент НАН України, академік НАН України Пірожков С.І.

Перша сесія конференції акцентувала увагу на нових викликах для державної регіональної політики. Із доповідями виступили Власюк О.С., Шульц С.Л., Симоненко В.К., Макарова О.В., Надрага В.І., Амоша О.І. Модератором другої частини першого пленарного засідання виступив директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН та НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко Володимир Анатолійович.

Друга сесія конференції була присвячена проблемам та перспективам розвитку міст України. Виступи з названої тематики були проголошені Поживановим М.О., Геєцем В.М., Мельник М.І., Устименком В.А., Корцелі-Олейнічак Є., Піотровським Ф. Модератором сесії виступив директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН Амоша Олександр Іванович.

Доповідь Устименка В.А. висвітила економіко-правові передумови інституалізації міських агломерацій України. Жвава дискусія розгорілася з приводу оприлюдненого проекту Закону України «Про міські агломерації».

Програма конференції та презентації доповідей додаються.

Програма конференції

  1. Пріоритети регіональної політики в контексті сучасних викликів та трендів регіонального розвитку (д.е.н., професор Шульц С.)
  2. Міста-центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку (д.е.н., професор Мельник М.)
  3. Напрями вдосконалення законодавства України щодо стимулювання інноваційної діяльності (академік НАН України Геєць В.)
  4. Енергетичні хаби як майбутнє вугільних регіонів (академік НАН України Амоша О., професор Пайонк К.)
  5. Бюджетне вирівнювання розвитку територій як механізм реалізації регіональної політики (д.е.н., професор Сторонянська І.)
  6. Людський розвиток регіонів України (д.е.н., чл.-кор. НАН України Макарова О.)