Засідання наукової ради Донецького наукового центру МОН і НАН України

19 травня 2016 р. в м. Краматорськ Донецької області відбулося засідання наукової ради Донецького наукового центру МОН та НАН України (далі – ДНЦ). Захід прийняла Донецька державна машинобудівна академія. Від ІЕПД НАН України були присутні директор Володимир Устименко та с.н.с. Анастасія Токунова.

Засідання зібрало багато учасників (питому вагу яких склали представники розташованих у Донецькій та Луганській областях та переміщених з непідконтрольних Україні територій ВНЗ та науково-дослідних установ), і було присвячено значній кількості питань.

Виступ голови ДНЦ Віктора Ковальова

Виступ голови ДНЦ Віктора Ковальова

Умовно структуру заходу можна поділити на п’ять частин. Перша – вступна. На ній пролунали привітання учасників (зокрема, виступили голова ДНЦ, ректор ДДМА Віктор Ковальов, представники департаменту освіти та науки ДонОДА Олена Макаренко та Валентин Тарасов, секретар Краматорської міської ради Деніс Ошурко, проректор Східноукраїнського національного університету Едуард Потапенко та інші) та було окреслено поточний план роботи. Крім поточних питань приводом для збору стали 50-річчя ДНЦ та підбиття підсумків Всеукраїнського Фестивалю науки.

Слід відзначити, що спікери вели мову не лише про загальну повагу до роботи ДНЦ, але й про прогрес у співробітництві з цією інституцією та досягнення протягом останнього часу (які виявилися достатньо вражаючими).

Нагородження видатних учених та освітян

Нагородження видатних учених та освітян

Фото 3Фото 4Фото 5Другим питанням порядку денного стало нагородження відзнаками ключових вчених та освітян Донецької та Луганської областей. Нагороди було вручено як за видатні досягнення протягом останнього часу, так і за плідну роботу та особливі заслуги, які мали місце під час усього творчого шляху переможців.

Наступним і, напевно, ключовим, став виступ директору Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академіка НАН України, академіка-секретаря Відділення економіки НАН України Елли Лібанової, яка торкнулася низки ключових питань відновлення Донбасу.

Зокрема, особливо було підкреслено важливість консолідації населення країни навколо єдиної національної ідеї. Також було наголошено на необхідності пам’ятати, що істотні зміни не відбудуться дійсно швидко, а також – що Україна докорінним чином змінилася, так само як і Донбас. Разом із тим, повернення Донбасу Україні має відбуватися найшвидше, оскільки зволікання в цьому питанні може призвести до глибокого розколу між мешканцями нині підконтрольних та непідконтрольних територій. Також до об’єднання навколо національної ідеї мають бути готовими не лише жителі сходу, а й усіх інших регіонів.

Одночасно спікер зазначила, що кожна криза відкриває нові можливості, тому те, що сталося, може стати поштовхом для створення принципово нової економіки. Вона підкреслила, що це не означає відмову від традиційних для східного регіону галузей виробництва, проте передбачає технічно новий рівень виробництва.

Також окрему увагу було приділено питанням та способам створення нової інформаційної системи, проведення децентралізації, залучення кваліфікованої робочої сили для відновлення регіону, формування громадянського суспільства тощо.

Фото 6

Особливої ваги аргументам Елли Лібанової надавали результати останніх досліджень, проведених за участю доповідачки, які було викладено у презентації, що транслювалася одночасно із виступом.

Хотілося б ще раз відзначити особливість цієї доповіді. Напевно, її заслуховування було найбільш доцільним саме тут – на сході України, серед науковців, переважна більшість яких працюють над сприянням реінтеграції непідконтрольної частини Донеччини та Луганщини та розвитком Донбасу в цілому. Основні положення виступу ґрунтувалися на науковій доповіді, яку доповідачка викладала минулого року з трибуни Президії НАН України, тож більшість присутніх були знайомі з відповідною інформацією. Разом із тим, багато учасників засідання робили додаткові примітки під час самого виступу.

Четвертим блоком стало обговорення роботи регіонального відділення Малої академії наук. Особливу увагу в ДНЦ цьому питанню приділяють через розуміння необхідності вирощування національної наукової еліти з ранніх років. Тому МАН всебічно підтримується з боку ВНЗ та наукових установ регіону, зокрема, через участь їх ключових спеціалістів у навчальному процесі підготовки юних учених.

Фото 7

Виступ голови Донецького територіального відділення МАН України Оксани Євдокименко

Нарешті, час, що залишився, було присвячено стислому підбиттю підсумків та плануванню майбутньої роботи.

Директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України Володимир Устименко та директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім М.В. Птухи Елла Лібанова

Директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України Володимир Устименко та директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім М.В. Птухи Елла Лібанова