За участі представника Інституту розроблено корисну модель, що планується до впровадження у виробництво

Зважаючи на те, що основні напрями наукових досліджень Інституту перебувають у площині соціогуманітарних наук, створення об’єктів інтелектуальної власності наразі обмежувалося одержанням авторських свідоцтв на нові методи й теорії, що відображено в опублікованих монографіях та інших друкованих працях. Серед показників діяльності Інституту до останнього часу не було таких, що відображали б результати діяльності щодо винаходів або створення корисних моделей.

Дата_подання_Патент_Пакет

Вчений секретар Інституту к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, за власною ініціативою, спільно з колегами з Інституту ядерних досліджень НАН України та Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, вперше долучилася до розроблення корисної моделі, що являє собою, зокрема пакувальний пакет для сипучих гігроскопічних матеріалів.

к.т.н. Ольга Кряжич, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

к.т.н. Ольга Кряжич, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

к.т.н. Олександр Коваленко, Інститут ядерних досліджень НАН України

к.т.н. Олександр Коваленко, Інститут ядерних досліджень НАН України

к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

 

Корисну модель було створено з метою подальшого впровадження у технологічне виробництво пакувальних матеріалів.

Пакувальний пакет для сипучих гігроскопічних матеріалів

Галузь техніки, до якої належить корисна модель. Корисна модель належить до багатошарових мішків і пакетів з плівки, що мають клапан та призначені для видачі, перенесення та зберігання сипучих гігроскопічних матеріалів, як то сухого корму та гігієнічних наповнювачів для тварин, миючих засобів, нетоксичних хімічних реактивів, дрібних або гранульованих будівельних матеріалів.

Рівень техніки. У роботі та побуті користувачі часто стикаються з тим, що економічно вигідні у придбанні пакети різноманітних сипучих та гранульованих продуктів, як то – сухий корм для тварин, пральні порошки, різноманітні нетоксичні лабораторні речовини, будівельні матеріали, мінеральні добрива та ін., стають економічно витратними через те, що швидко псуються після розпакування та часткового використання. Продукти в розкритому пакеті стикаються з повітрям та вологою, в результаті чого комкуються або руйнуються. Як правило, таку продукцію приходиться пересипати у ємності, що міцно закриваються або защипувати та зав’язувати відкриту горловину пакета. Проте це, як правило, проблему не вирішує, оскільки зовнішня упаковка перелічених продуктів виготовляється у вигляді міцного поліетиленового пакету, який важко зв’язати або защипнути.

Більшість виробників сипучих гігроскопічних продуктів використовує звичайні поліетиленові або паперові пакети з клапаном або без [1, 2], які мають на верхньому краї прорізні або пришивні ручки. Наприклад, пакети «Трейд Пак» [1] мають відрізний клапан, а після відсипання речовини з пакету верхній край просто згортається та затискується звичайною побутовою защіпкою. Пакети для наповнювачів типу «банан» [2] складаються з двох аркушів поліетилену, спаяних по шву з прорізаними на верхньому краї ручками. Такими пакетами для упакування користуються більшість виробників різноманітної сипучої, гранульованої гігроскопічної продукції. При розкриванні пакету ручки знищуються. Зав’язати такий пакет міцно дуже важко і з різних причин його часто перевертають та розсипають його вміст, якщо з пакета продукт не був пересипаний у ємність, що міцно закривається.

Існуючі російські розробки «Пластиковий мішок для тонкоподрібнених порошків» [3] та «Пакувальний пакет з плівки» [4] більше призначені для зручного транспортування сипучих продуктів до кінцевого споживача. Розробка [3] має особливість, що дозволяє запакувати гігроскопічний продукт з мінімальною кількістю повітря, проте після розпакування ця властивість не зберігається. Винахід [4] має зручну ручку для транспортування і жолоб з клапаном для насипання та застібку-блискавку для багаторазового використання, але при потраплянні частинок речовини з пакету така застібка швидко стає непридатною для вживання, як і будь-які вакуумні застібки чи застібки-липучки.

Патент України «Упаковка для продукту, зокрема прального порошку» [5] представляє собою ємність з паперу з ручкою, що охоплює зовні паперовий пакет. Паперовий пакет можна щільно згорнути зверху, при цьому ручка не знищується і дозволяє легко транспортувати заповнений пакет. Проте паперовий пакет не зберігає від вологи, а щільна згортка горловини після декількох розгортань псується.

Жодна з представлених моделей пакувального пакету для сипучих гігроскопічних продуктів не забезпечує після розпакування пакету одночасно збереження від потрапляння вологи, легкого багаторазового використання без розсипання матеріалу і зручного перенесення з місця на місце.

Суть корисної моделі

Завданням корисної моделі є створення пакувального пакету для сипучих гігроскопічних матеріалів, що дозволяє довго зберігати гігроскопічний матеріал після розпаковування зі збереженням всіх властивостей.

Задача створення реалізується шляхом створення пакету з двох шарів поліетилену, де зовнішній шар є міцним, з прорізною ручкою, та додаткового внутрішнього шару – тонкого поліетиленового пакету з зав’язкою, що йде по верхньому краю. Цей внутрішній пакет має у довжину розмір більший, ніж зовнішній пакет, завдяки чому утворює горловину-клапан, через яку зручно насипати гігроскопічний матеріал, а після насипання є можливість згорнути горловину, утворивши клапан, що обмежує доступ повітря і вологи, та міцно зав’язати горловину.

Корисна модель

На фіг. 1 представлено загальний вигляд пакету типу «банан», що складається з аркуша поліетилену – 1, спаяного по боковим швам – 2. З обох боків вгорі є дві прорізні укріплені ручки у вигляді трьох отворів для пальців – 3. У продаж такий пакет поступає запаяним швом – 4 по верхньому краю. Запаяний шов має відстань від краю не більше 1 см, легко зрізується або відривається по перфорації, при цьому ручки не знищуються.

Після зрізання шву – 4, дістається та розгортається горловина-клапан – 5 другого (внутрішнього) шару упаковки. Внутрішній шар припаяний до зовнішнього пакету по боковим швам до середини пакету, нижче ручок – 3. Горловина-клапан має по своєму верхньому краю припаяний в декількох місцях загин – 6, зі вдягнутою туди ковзною зав’язкою – 7, завдяки якій цю горловину можна міцно зв’язати, утворивши клапан герметичної упаковки. Цю упаковку легко можна переносити з місця на місце за ручки – 3, як звичайний побутовий поліетиленовий пакет.

Горловина завертається (фіг. 2) за прорізні ручки – 3, розправляється, за необхідності фіксується зав’язкою – 7, в результаті чого частинки сипучого матеріалу – 8 не просипаються зовні при насипанні у ємності для використання. При насипанні у ємність горловина-клапан затягується до необхідного розміру зав’язками – 7, та розміщується у горловині ємності (або фіксується зав’язками на горловині ємності), після чого пакет перехиляється і сипучий гігроскопічний матеріал пересипається у необхідній кількості у ємність.

Таким чином, корисна модель дозволяє: створити зручну в експлуатації конструкцію; зберігати сипучі гігроскопічні матеріали від впливу вологого повітря і води; створити зручну для перенесення упаковку; підвищити споживчі якості упаковки та унебезпечити псування сипучого гігроскопічного матеріалу після розкриття упаковки.

Джерела інформації:

  1. Пакеты для кошачьих наполнителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tradepak.ru/product/package-for-cat-filler/
  2. Пакеты для наполнителя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cherpack.net/pakety_dlya_napolnitelya.html
  3. Патент Российской Федерации № 2377165. Пластиковый мешок для тонкоизмельченных порошков / Дойл Ст.Б., Боджиа Дж.В., Иммордино С.К. мл., Патентообладатель – Юнайтед Стейс Джипсум Компани. – заявл. 25.07.2005, опубл. 27.12.2009.
  4. Патент Российской Федерации № 2422342. Упаковочный пакет из пленки / Куят М., Патентообладатель – Нордениа Дойчланд Халле ГМБХ. – заявл. 31.05.2007, опубл. 27.06.2011.
  5. Патент України на корисну модель № 77076. Упаковка для продукту, зокрема прального порошку / Сьомка А.П. – заявл. 23.07.2012, опубл. 25.01.2013.