Досвід наших учених-господарників переймають у Республіці Казахстан

Серед країн, котрі мають спільне минуле з Україною, все більше таких, що йдуть шляхом виділення господарського права як окремої галузі та сприяння розвитку законодавства в цій сфері.

Співпраця вчених Інституту з колегами з Республіки Казахстан протягом тривалого часу здійснювалася у форматі сприяння розвитку досліджень у галузі господарського матеріального і процесуального права, а також передавання власного досвіду розроблення кодифікованого акту, що регулює відносини в цій сфері – Господарського кодексу України.

Тому приємною новиною сьогодні стало те, що Мажиліс Парламенту Республіки Казахстан на пленарному засіданні схвалив у першому читанні проект Підприємницького кодексу РК, повідомляє МІА “Казінформ”.

«Проект являє собою не класичний кодекс, а консолідований, і в ньому систематизовані норми, виходячи з їх цільової спрямованості. Під час розроблення проекту Підприємницького кодексу ми дуже ретельно працювали над тим, щоб встановити оптимальний варіант співвідношення норм Цивільного кодексу, загальна частина якого була прийнята ще в 1994 році», – сказав міністр юстиції РК Берік Імашев, представляючи законопроект.

За його словами, проект не створює дуалізму приватного права і спрямований на регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з взаємодією суб’єктів підприємництва і держави. При розробці проекту проведена інвентаризація 86 законодавчих актів, що містять норми державного регулювання підприємницької діяльності.

Як повідомив Б. Імашев, у проекті Кодексу консолідовані функціональні закони, що регулюють підприємницьку діяльність в цілому. Галузеві види підприємництва будуть як і раніше регулюватися спеціальними законами.

Закріплені єдині принципи, на базі яких будуть взаємодіяти суб’єкти підприємництва і держава. При цьому деякі із запропонованих принципів є нововведенням. До таких належать принципи: соціальної відповідальності підприємництва; обмеженої участі держави у підприємницькій діяльності; саморегулювання у сфері підприємництва; взаємної відповідальності суб’єктів підприємництва і держави. Самостійний розділ присвячений питанням взаємодії підприємництва і держави. Взаємодія суб’єктів підприємництва і держави буде здійснюватися за допомогою реалізації таких інститутів як: участь суб’єктів підприємництва в нормотворчості, державно-приватне партнерство, соціальна відповідальність, державне регулювання, державна підтримка підприємництва.

Систематизовані форми і засоби державного регулювання підприємництва, зокрема: економічна конкуренція; дозволу і повідомлення; державне регулювання цін; державний контроль і нагляд за підприємництвом.

Мажілісмени також розглянули і схвалили в першому читанні супутні поправки в законодавство.