Представники Інституту взяли участь у розширеній нараді з реалізації проекту «Горизонт-2020»

У зв’язку з підписанням 20 березня 2015 р. Угоди між Україною і ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт-2020» та необхідністю її реалізації за участю НАН України 11 червня 2015 р. відбулася розширена нарада із зазначеного питання за участю представників НАН України.

Від Інституту економіко-правових досліджень НАН україни у нараді взяли участь директор – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко, вчений секретар – к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, старший науковий співробітник – к.е.н. Юлія Рогозян і провідний юрист Веста Малолітнева.

VLUU L210  / Samsung L210

Основною метою сьогоднішнього заходу стало з’ясування можливостей інститутів щодо участі в цій програмі. До останнього часу Україна брала участь у подібних проектах як країна «третього світу», але тепер стала повноправним учасником.

VLUU L210  / Samsung L210

Нараду проводив Віце-президент НАН України – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Анатолій Завгородній, який ознайомив присутніх з інформацією щодо програми «Горизонт 2020»:

– Проект має метою створення єдиного ринку праці у галузі наукових досліджень і інновацій для наукових колективів із країн Європейського Союзу, вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки а також Національної Академії Наук України та інших країн, які не входять до Європейського Союзу, в тому числі індустріальних країн з економікою перехідного періоду, країн розширення ЄС та країн, що розвиваються.

Таким чином, створюються широкі можливості інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень у Європейський дослідницький простір, отримання коштів для проведення наукових досліджень разом із партнерами із країн ЄС.

VLUU L210  / Samsung L210

Програма «Горизонт 2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування наукових досліджень та інновацій, включаючи «Рамкову програму з досліджень», «Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій» і діяльність Європейського Інституту Інновацій та Технологій.

Координатор національної контактної групи в Україні Єгор Дубицький у своєму виступі-презентації акцентував увагу на особливостях нової програми «Горизонт 2020».

VLUU L210  / Samsung L210

Характерною рисою проекту, як фінансового інструменту реалізації ініціативи ЄС у галузі досліджень і інновації у порівнянні з іншими програмами є таке:

– cпрощення фінансування робіт завдяки простій схемі відшкодування витрат і запровадженню єдиного підходу для учасників, скорочення часу на отримання грантів;

– інтеграція досліджень та інновацій, фінансування проектів від ідеї до виходу на ринок;

– зосередження на розвитку бізнес-можливостей із зосередженням на «суспільних викликах»;

– надання більших можливостей молодим перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання фінансування.

Програма зосередить фінансування на трьох різних пріоритетах ЄС, які відповідають задачам програм «Європа 2020» та Інноваційного Союзу.

VLUU L210  / Samsung L210

Перший напрямок. Excellent Science. Передова наука.

Цей напрямок полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів, надання окремим науковцям доступу до сучасної дослідницької інфраструк- тури. Цей напрямок передбачає:

– підтримання найбільш талановитих науковців та їхніх груп за участю Європейської Ради з наукових досліджень та Фонду майбутніх та новітніх технологій;

– забезпечення дослідників можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою акцій фонду Марії Склодовської Кюрі;

– забезпечення підтримки Європейської дослідницької інфраструктури світового класу (у тому числі електронної), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі і за її межами.

VLUU L210  / Samsung L210

Другий напрямок. Industrial Leadership. Лідерство у промисловості.

Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Європу та інші країни світу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до ведучих світових компаній.

Ця частина програми ставить за мету таке:

– забезпечувати лідерство у передових та промислових технологіях за рахунок підтримки інформаційно-комунікаційних технологій, нанотехно-логій, розробки нових матеріалів, біотехнологій, передових технологічних процесів та космічних технологій;

– спрощувати доступ до ризикового фінансування;

– надавати широку підтримку використанню інновацій в малих і середніх підприємствах.

VLUU L210  / Samsung L210

Третій напрямок. Societal Challenges. Суспільні виклики.

Цей напрямок відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та викликам, які виникають перед громадянами Європи та інших країн світу. Цей напрям дозволить встановити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство». Фінансування буде зосереджене на таких напрямках:

– охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут;

– продовольча безпека, стале сільське, лісове та водне господарство, дослідження води ( включаючи питну воду), біоекономіка;

– безпечна, чиста та ефективна енергетика;

– раціональний, «зелений» та інтегрований транспорт;

– навколишнє середовище, клімат, ефективне використання ресурсів та сировини;

– країни у світі, що змінюється – толерантне, прогресивне та розсудливе суспільство.

Ініціатива Інноваційного Союзу містить зобов’язання забезпечити активну участь малих та середніх підприємств в програмі «Горизонт 2020». Малі та середні підприємства мають значний інноваційний потенціал, і достатню динамічність для здійснення суттєвих технологічних проривів та виведення на ринок інноваційних послуг. Удосконалення підходу до розвитку малих та середніх підприємств є життєво необхідним для програми «Горизонт 2020».

Схеми фінансування

У програмі «Горизонт 2020» будуть реалізовані два види проектів:

– дослідницькі проекти;

– проекти, близькі до інноваційного ринку.

Дії з підтримки та координації також отримуватимуть фінансування у рамках програми. У програмі «Горизонт 2020» матимуть місце наступні види діяльності:

– дослідження;

– інноваційна діяльність.

За винятком деяких дій у рамках програми Марії Склодовської Кюрі, така діяльність включає в себе консорціум, що складається з кількох організацій з країн ЄС, асоційованих країн і(або) третіх країн. Консорціум обирає одного з членів координатором та підписує грантову угоду.

Гранти можуть фінансуватися на 100% від загальних прийнятних витрат окрім інноваційних грантів, де прибуткові організації отримують максимум 70%).

Непрямі витрати фінансуються ставкою 25% від прямих прийнятних витрат.

Більшість грантів будуть фінансуватися за схемою повернення прямих витрат, однак деякі гранти (наприклад, у рамках Дій Марі Складовської Кюрі) будуть фінансуватися методом одноразової виплати (Lamp Sum). Проектні пропозиції оцінюватимуться за наступними критеріями: досконалість – внесок – якість та ефективність – впровадження.

Україна вже одержала 29 проектів, її сегмент на теперішній час становить 15%.

Участь учених у проекті «Горизонт-2020» – це шанс офіційно вплинути на загальну політику ЄС у науковій сфері шляхом участі у відповідних проектах.