Вітаємо наших аспірантів-відмінників з успішним складанням кандидатських іспитів!

Складання кандидатських іспитів – і складний, і надзвичайно відповідальний етап у кар’єрі кожного науковця. Звісно, всі ми пам’ятаємо, як самі проходили напружену підготовку до іспиту зі спеціальності, але варто підкреслити і значущість інших основних предметів.

Безумовна корисність вивчення філософії обумовлена тим, що ця дисципліна є базовою, основою всіх основ, а також вона приводить до ладу думки і взагалі впорядковує мислення.

Так само, вдосконалення мовної підготовки є тим важливим чинником, який одночасно дисциплінує та допомагає розширити власне бачення світу. «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти – людина» – каже відоме прислів’я.

З 2014 року, для організації складання аспірантами та здобувачами наукового ступеня іспитів з філософії та іноземної мови Інститутом було досягнуто домовленість щодо співпраці із Центром наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України.

Центр

Серед учасників складання іспитів було багато представників різних наукових установ і навчальних закладів, але показовим є те, що оцінки «відмінно» вибороли тільки ті, хто доклав до цього максимум зусиль.

26 травня іспит з філософії склав Олексій Святогор. Одержанню заслуженої відмінної оцінки передувало декілька етапів – підготовка та захист реферату, проходження усної співбесіди за вивченими джерелами літератури та власне іспит. За самостійно обраною тематикою Олексієм Святогором було підготовлено науковий реферат за темою «Гуманізм як філософська проблема», в якому, з властивим авторові сумлінням, було викладено низку оригінальних і вражаючих своєю сміливістю ідей. Ця робота не лише викликала інтерес з боку екзаменаційної комісії, але і запам’ятається назавжди завдяки своїй неповторності, адже автор застосував дійсно творчий підхід і цим зміг також зацікавити широке коло читачів. А після вивчення, за переліком джерел рекомендованої літератури, творів філософів Олексій Святогор сформував цілісне бачення філософських наукових шкіл і став переконаним прихильником німецької класичної філософії.

10 червня на іспиті з іноземної мови продемонстрував блискучі успіхи Олександр Трегуб. Як твердить Олександр, навчання допомогло поліпшити рівень знань настільки, що нарешті зникли останні складнощі у перекладі джерел наукової літератури за темою його дисертації, а одержана оцінка знаменує лише черговий пройдений етап.

Приємно знати, що наші аспіранти не лише беруть активну участь у житті творчого колективу й у роботі Інституту, але і демонструють успіхи у навчанні.

Бажаємо Олексію Святогору та Олександру Трегубу доброї вдачі в подальшому, терпіння під час проходження наступних етапів підготовки науковців вищої кваліфікації та, звісно ж, творчого натхнення для роботи над дисертаційними дослідженнями і втілення всього запланованого!