Інноваційна природа економіки сучасного постмодерного суспільства та її сталий розвиток

12 квітня  2024 року відбулась короткострокова онлайн-програма підвищення кваліфікації за темою: «Інноваційна природа економіки сучасного постмодерного суспільства та її сталий розвиток» (лектор – Віталій Омельяненко, доктор економічних наук, професор, академік Української технологічної академії, завідувач Навчально-наукового центру проєктних технологій, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; старший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України; пост-док Естонського університету прикладних наук підприємництва). Лекція проведена  під егідою Європейського року навичок в Україні та її офіційно зареєстровано Національною агенцією кваліфікацій на сайті Європейської Комісії Європейського Союзу.

До заходу долучилася  співробітники Інституту:  к.ю.н. Антон СОШНИКОВ,  д.ю.н., с.д. Тетяна ГУДІМА, д.ю.н., професор Ярослав ПЕТРУНЕНКО, к.ю.н. Анастасія ВОЛКОВА, к.ю.н., с.н.с. Алевтина САНЧЕНКО, к.ю.н. Анастасія ТОКУНОВА та здобувачі вищої освіти Інституту (Владислав КАМИШАНСЬКИЙЮлія ЄРШОВА,   Михайло ШМИГОВ,  Олексій КОБЕЦЬАндрій ПОГУРЕЛЬСЬКИЙ,  Данііл РАДЧЕНКОРоман САВЧЕНКОВіталій ДОЛГЕРТДмитро КУЦЕВОЛ, Вадим ТРОЙНІКОВ, Тетяна ПРОСКУРНЯ, Дмитро ЯКУШОВ, Антон ЧЕРНОВСЬКИЙ, Вадим ХАРЧУК, Олександр ОСІНСЬКИЙ, Дмитро ЧАВОСТІН).

В лекції йшлося про економіку, основний акцент в якій робиться на креативності, технологічних досягненнях та соціальних інноваціях. Сталий розвиток такої економіки підтримується шляхом поєднання економічного зростання суспільства з охороною навколишнього середовища та соціальною відповідальністю. Ключовими складовими такого підходу є забезпечення відкритого доступу до новітніх технологій, підтримки інноваційних підприємств та створення сприятливої інноваційної інфраструктури.

Організатори заходу: Українська школа архетипіки УТА, ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут економіки промисловості НАН України, Естонський університет прикладних наук підприємництва.