Оновлено персональний склад Ради молодих вчених

18 квітня 2024 року в Інституті відбулись загальні збори молодих вчених Інституту.

Рішенням загальних зборів молодих вчених Інституту склад Ради молодих вчених був приведений у відповідність до оновленого Положення про Раду молодих вчених. Так, до персонального складу було введено: старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту, доктора юридичних наук, професора Ярослава ПЕТРУНЕНКО; члена Ради молодих вчених НАН України, асоційованого члена Ради молодих вчених Відділення економіки НАН України, який одночасно займає посаду старшого наукового співробітника сектору проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту, кандидата юридичних наук Антона СОШНИКОВА (як асоційованого члена);здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Владислава КамишанськОГО; здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Данііла Радченко;  здобувачку вищої освіти ступеня доктора філософії Юлію ЄРШОВУ; здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Михайла Сиротко.

Також відбулось позачергове засідання оновленого складу Ради молодих вчених, на якому було обрано заступником голови Ради молодих вчених здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Владислава КамишанськОГО, а секретаремздобувачку вищої освіти ступеня доктора філософії Юлія ЄРШОВА.

Персональний склад

Ради молодих вчених

Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень

імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»

МАЛОЛІТНЕВА Веста – учений секретар Інституту, доктор юридичних наук (голова);

ТРЕГУБ Олександр – старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту, кандидат юридичних наук (заступник голови);

Камишанський  Владислав – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту (заступник голови);

СОШНИКОВ Антон – член Ради молодих вчених НАН України, асоційований член Ради молодих вчених Відділення економіки НАН України, старший науковий співробітник сектору проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту, кандидат юридичних наук (асоційований член);

РОГОЗЯН Юлія – заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва, доктор економічних наук, старший дослідник;

ПЕТРУНЕНКО Ярослав – старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту, доктор юридичних наук, професор;

Радченко  Данііл – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії;

ЄРШОВА Юлія – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії (секретар);

Сиротко  Михайло – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії.