Підсумки засідання Вченої ради від 17 квітня 2024 року

17 квітня 2024 року відбулося позачергове засідання Вченої ради Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

На засіданні було затверджено Правила прийому до аспірантури Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», а також обговорено та затверджено зміни до Положення про Раду молодих вчених Інституту.

Далі було прийнято рішення про присвоєння вченого звання професора зі спеціальності 12.00.04 доктору юридичних наук, доценту, провідному науковому співробітнику відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту Віталію Олюсі. На засіданні відзначено відповідність здобувача основним критеріям оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності, виконання яких є обов’язковим для присвоєння вченого звання професора.

Вчена рада також одноголосно підтримала директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України Олександра Скрипнюка, який балотується для обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Право».

Позачергове засідання Вченої ради завершилося обговоренням питання про продовження співпраці Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» із Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та організацію підготовки пропозицій до нової редакції Меморандуму про співпрацю.