Підсумки засідання вченої ради 01 червня 2022 року

01 червня 2022 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_7790

Під час засідання вченої ради Інституту було розглянуто підготовлений до друку збірник матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку». Додатково до позитивних відгуків рецензентів д.ю.н., доцента Р.С. Кіріна та к.е.н. Є.С. Градобоєвої було наголошено на значному інтересі до даного заходу по всій Україні, високому рівні робіт учасників. Більш детально про Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених можна ознайомитись на сторінках Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки https://www.iepd.kiev.ua/?page_id=13033.

IMG_7792

Крім того, відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 271 від 26.05.2022 р. «Про квоти делегування наукових працівників для участі у сесіях Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України 14-15 червня 2022 р.» зборами трудового колективу Інституту для участі в сесії Загальних зборів НАН України було делеговано заступника завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту, д.е.н., старшого дослідника Ю.С. Рогозян та голову Первинної профспілкової організації, старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, к.ю.н. А.О. Сошникова.

На засіданні вченої ради було розглянуто інші питання наукового та організаційного характеру.