Участь співробітників Інституту в заходах V-го Харківського міжнародного юридичного форуму

20-24 вересня 2021 р. в Україні відбувся V-й Харківський міжнародний юридичний форум як відкрита міжнародна платформа для обговорення проблем, що є найбільш актуальними для світової юридичної спільноти.

Співробітників Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» вже традиційно було запрошено для участі в цьому Форумі, зокрема в заходах, присвячених проблематиці в сфері бізнесу та прав людини. Цього року Інститут представляли керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, к.ю.н., с.н.с. Санченко А.Є. та експерти цього Центру – к.ю.н. Токунова А.В.  і к.ю.н. Сошников А.О., які були серед учасників офіційного відкриття Форуму, Круглого столу «Бізнес і права людини у програмах навчання за економічними та юридичними спеціальностями», а також Панельної дискусії «Бізнес і права людини: пошук сталих моделей».

3 ми

Зокрема, під час круглого столу обговорювалися питання стосовно ролі економічних і юридичних закладів вищої освіти у формуванні знань про відповідальну бізнес поведінку, забезпечення корпоративної поваги до прав людини, інші актуальні теми в рамках реалізації міжнародної концепції «бізнес і прав людини». Його учасни(ці)ки з України, Бразилії, Великобританії, Польщі, Португалії, Словенії, США та інших країн поділилися досвідом того, яким чином ці питання вже відображено у програмах навчання майбутніх економістів та юристів, охарактеризували наявність потреби в їх вдосконаленні з врахуванням практики діяльності навчальних закладів Європи, США та інших країн світу, тенденцій у правовому регулюванні відповідних суспільних відносин, запиту з боку учасників різних бізнес-процесів, у тому числі – інвесторів.

2 Таций

Програма Панельної дискусії спрямовувався на визначення пріоритетних напрямів імплементації Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини в глобальному контексті та дій національного рівня з метою їх реалізації, шляхів залучення зацікавлених суб’єктів, інструментів практичного втілення вже наявних напрацювань й розробки рішень, які найкращим чином відповідають нагальним потребам. Вона включала розгляд таких питань, як: 1) зростання ролі недержавних суб’єктів і посилення критики пасивної позиції держав; 2) різноманітність підходів – «бізнес і права людини», «корпоративна соціальна відповідальність», Цілі сталого розвитку, ESG – та необхідність їх узгодження задля забезпечення ефективності; 3) цифровізація як фактор нових ризиків для прав людини й нових можливостей для відповідальної бізнес поведінки; 4) національні плани дій: цілі й відповідальні суб’єкти; 5) роль національних інституцій з прав людини; 6) зв’язок держави і бізнесу; 7) роль бізнес-асоціацій, національних контактних пунктів ОЕСР, громадських організацій та шляхи їхньої взаємодії, ін.

У обговоренні цих питань з вступними промовами та тематичними виступами взяли участь проректор НЮУ імені Я. Мудрого Барабаш Ю.Г; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денисова Л.Л.; Заступниця Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В.Р.; Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних і економічних прав Степаненко О.А.; Заступниця начальника відділу міжнародного інвестиційного співробітництва департаменту інвестицій Міністерства економіки України, Секретар Національного контактного пункту ОЕСР Купчук М.В.; старший радник з питань демократії та прав людини Програми розвитку ООН в Україні Сондербай Н.; голова Міжнародної лабораторії з бізнесу та прав людини НЮУ імені Я. Мудрого Уварова О.А.; співзасновниця Глобальної асоціації дослідників з питань бізнесу та прав людини (BR2R) і викладачка Школи права і прав людини Університету Ессекса (Великобританія) Тара Ван Ху; старший радник Данського інституту прав людини Хоффманн Д.; президентка Польського інституту з прав людини і бізнесу, співзасновниця Центрально- та Східноєвропейської асоціації з бізнесу і прав людини (CEEBHRA) Фарачик Б., професор Нового університету(Словенія) та співзасновник CEEBHRA Чернич Й.; представниця у Східній Європі та Центральній Азії, старша дослідниця Ресурсного центру з питань бізнесу і прав людини (Великобританія) Скибенко Е.М., голова правління Центру «Розвиток КСВ» Саприкіна М.А. та багато інших.

4 с Карпачовой

У виступі Санченко А.Є. підкреслено актуальність модернізації відносин держави і суб’єктів підприємництва на засадах Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку та ЦСР, Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини з врахуванням реалій поточного економічного розвитку різних держав, України зокрема, в інтересах їх соціально-економічного поступу та добробуту населення. Крім того, у виступі окреслені очевидні прогалини Національної стратегії у сфері прав людини щодо зобов’язань держави забезпечувати та захищати права людини у процесі економічної діяльності, зокрема, громадян України, які мешкають на територіях зачеплених та охоплених конфліктом, а також означена роль Інституту в просуванні цієї тематики шляхом поширення знань і надання науково-обґрунтованих рекомендацій органам державної законодавчої, виконавчої та судової влади й органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарської діяльності та іншим зацікавленим стейкхолдерам України стосовно соціально відповідального господарювання, забезпечення доступу до державних і недержавних засобів захисту прав людини, порушених внаслідок господарської діяльності, тощо. Сошников А.О. акцентував увагу учасників на ініціативі Інституту щодо Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку», який проводиться з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у співпраці з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Донецьким науковим центром НАН України та МОН України, Українським координаційним центром з підвищення правової освіти населення, Офісом аналітики та консультацій з питань сталого розвитку, Програмою розвитку ООН в Україні.

8 сертиф АЕ 9 сертиф Антон 10 сертифАнастасия