В Інституті відбувся круглий стіл «Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці»

16 вересня 2021 року в Ресурсному Центрі соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти і наукових установ (створений за сприяння Офісу Ради Європи в Україні) при Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, офіс 227) відбувся круглий стіл на тему «Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці» у очному та онлайн форматі.

Метою заходу було виявлення економіко-правової природи вторинного ресурсокористування, змісту, стану правового регулювання відносин в зазначеній сфері; виявлення особливостей правового режиму вторинних ресурсів у сфері енергетики; визначення інтегрованої цілі та принципів правового регулювання вторинного ресурсокористування в енергетиці; дослідження економіко-правового механізму вторинного ресурсокористування в енергетиці; визначення системи правових засобів (організаційно-та економіко-правових) залучення вторинних ресурсів в господарський обіг; виявлення ефективних правових форм залучення вторинних ресурсів в господарський обіг, зокрема, таких договірних конструкцій як концесії, підряд та ін. з врахуванням досвіду зарубіжних практик; визначення особливостей забезпечення правовими засобами окремих видів вторинного ресурсокористування в енергетичному секторі тощо.

З привітальним словом до учасників круглого столу звернувся член-кореспондент Національної академії наук України, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, директор Інституту В.А. Устименко. Далі виступили: д.ю.н. В.Г. Олюха з доповіддю «Господарсько-правове стимулювання використання відходів деревини у енергетиці», к.ю.н. О.А. Трегуб з доповіддю «Планування вторинного ресурсокористування в енергетиці (на прикладів відходів), к.ю.н. А.В. Семенишин з доповіддю «Нова енергетична політика ЄС в контексті споживання енергоресурсів», к.ю.н. А.В. Токунова з доповіддю «Вторинні енергетичні ресурси у переході до циркулярної економіки: актуальність та засоби сприяння використанню», к.ю.н. О.А. Мінгела з доповіддю «Засади економічного стимулювання вторинного ресурсокористування (рециклінгу) в енергетиці», к.ю.н. Н.О. Герасименко з доповіддю «Державне регулювання вторинного ресурсокористування в енергетиці». Підсумувала результати обговорення тематики круглого столу завідувачка відділом господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту к.ю.н. Н.В. Єремєєва. Модерацію заходу здійснював с.н.с. О.Ю. Ілларіонов.

Учасниками круглого столу були окреслені подальші кроки щодо виконання календарного плану теми НДР «Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці», яка запланована до виконання співробітниками відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту впродовж 2020-2022 рр. та інші організаційні питання. Тези виступів учасників круглого столу будуть згруповані у збірці, яка планується до видання у жовтні 2021 р.