Директор ІЕПД НАН України В.А. Устименко взяв участь у роботі «круглого столу» на тему: «План Маршалла: досвід та уроки для України»

Сьогодні, коли увага всього світу прикута до драматичних подій, які розгортаються у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України, напевне, вперше за останні 50 років центри світового впливу – ЄС і США демонструють єдність і згуртованість, надаючи допомогу нашій країні. Не залишається осторонь і МВФ, а черговий транш кредитів для України не є останнім. Підтримка, в тій чи іншій формі, надходить і від також інших країн, які підтримують європейський вибір України.

Водночас, у світлі підготовки до з’їзду країн-донорів, проведення якої заплановано на найближче майбутнє, особливої актуальності набувають питання, які неодмінно турбують кожного потенційного інвестора: яким чином оцінювати можливі ризики від вкладення коштів у розвиток економіки України, в тому числі відбудову підприємств Донбасу, наскільки ймовірно уникнути при цьому втрат капіталу, які саме заходи потребують першочергового вжиття тощо.

фото 725 вересня 2014 р. в Інституті економіки та прогнозування НАН України відбулося засідання «круглого столу» на тему: «План Маршалла: досвід та уроки для України», що проводилося з ініціативи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

фото 8У засіданні брали участь провідні вчені, представники Уряду (очільники Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Міністерства соціальної політики України), представники бізнесу, іноземні фахівці та провідні працівники дипломатичних представництв.

Від Інституту економіко-правових досліджень НАН України участь у роботі «круглого столу» взяв директор – д.ю.н., професор, заслужений юрист України, член-кор. НАПрН України В.А. Устименко.

Обговорення точилося навколо питань практичного досвіду «Плану Маршалла», оцінки можливості й умов отримання міжнародної фінансової підтримки для реформування економіки України, а також секторальних аспектів невідкладних заходів в Україні та механізмів їх реалізації.

фото 4На початку засідання зі вступним словом звернувся до присутніх академік НАН України В.М. Геєць, який у своїй промові окремо зупинився на економічних аспектах проблеми. До питання про матеріальну допомогу урядам держав, що спрямовувалася на подолання наслідків військових дій академік В.М. Геєць також навів яскравий приклад з практики зарубіжних країн: так, у Німеччині розмір допомоги, в перерахунку на одного мешканця, становив 200 доларів, у Боснії – 1400. Отже, достатньо порівняти рівень розвитку та життя в цих країнах на сьогоднішній день, щоби переконатися: результати відновлення економіки та післявоєнної відбудови залежать не від загальної суми допомоги, яку одержує країна, а від того, як і на що саме ці кошти витрачаються.

фото 3На доповнення, політичні аспекти проблеми було викладено у виступі академіка НАН України В.П. Горбуліна. Зі вступними  доповідями брали слово д.е.н., проф. О.М. Шаров, яким було підготовлено доповідь за темою «План Маршалла: досвід та перспективи для України» та д.е.н., проф. А.І. Даниленко, доповідь якого стосувалася проблематики механізмів державного регулювання економічного розвитку.

Після заслуховування інформації представника Уряду про невідкладні завдання щодо реформування економіки України засідання перейшло у формат дискусії, в якій одержали можливість висловитися практично всі присутні, і це сприяло виробленню єдиного бачення перспектив розв’язання відомих усім нагальних потреб нашої країни.

Засідання «круглого столу» було насичено надзвичайно цікавими темами для обміну думками – кожному із запрошених удалося збагатитися корисною та цінною інформацією для подальшої роботи, а також перейнятися неабияким натхненням, адже обговорення проходило у теплій і дружній атмосфері.

 

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник

відділу проблем модернізації

господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська