Офіційно: про проведення виїзних засідань спеціалізованої вченої ради

МОНУ зв’язку з внесенням змін до Статуту ІЕПД НАН України, зокрема зміною його місцезнаходження, постало питання про організацію роботи спеціалізованої вченої ради.

З цього питання відповідні роз’яснення дає Міністерство освіти і науки України.

Як ідеться зі змісту адресованого керівництву Інституту листа МОН України від 12 вересня 2014 р. № 1/11-14657, відповідно до абзацу сьомого пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, керівники вищих навчальних закладів, наукових установ, в яких утворені ради, забезпечують їх ефективне функціонування.

З огляду на проведення в Донецькій та Луганській областях антитерористичної операції та з метою убезпечення членів спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 та учасників процесу захисту дисертацій, а також враховуючи факт зміни Інститутом економіко-правових досліджень НАН України юридичної адреси Міністерство не заперечує проти проведення виїзних засідань спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 на базі інших установ або вищих навчальних закладів, за згодою їх керівництва.

Після отримання Інститутом вищезазначеної згоди рекомендуємо подати до Міністерства клопотання щодо можливості проведення виїзного засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 із зазначенням точної дати і місця його проведення, прізвищ, імен та по батькові здобувачів наукових ступенів, тем дисертацій та шифрів наукових спеціальностей.