Month – Жовтень 2018

27-28 вересня в Інституті відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

Вітаємо шановних здобувачів наукових ступенів та їх наукових керівників (консультантів), офіційних опонентів з успішним захистом дисертаційних робіт: Чубар Тетяни Миколаївни на тему: «Правове регулювання заліку взаємних однорідних вимог у відносинах неспроможності (банкрутства)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Науковий керівник – Поляков Борис Мусійович, доктор юридичних наук, професор, […]

Отримано сертифікати про наукове стажування

Директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, д.е.н., професор Інна Заблодська, учений секретар філії, к.е.н. Юлія Рогозян та старший науковий співробітник філії, к.е.н., доцент Світлана Гречана успішно завершили міжнародну програму наукового стажування у Варненському економічному університеті (м. Варна, Болгарія), що тривала з 15 вересня по 01 жовтня 2018 року. Метою стажування стало підвищення кваліфікації її учасників, […]

ІІ-й Харківський міжнародний юридичний форум: питання стану та перспектив виконання Україною міжнародних стандартів і норм у сфері бізнесу та прав людини

26-27 вересня 2018 року в рамках ІІ-го Харківського міжнародного юридичного форуму відбулася серія заходів, які були присвячені розгляду комплексу питань, пов’язаних із імплементацією в Україні Керівних принципів ООН щодо підприємництва і прав людини. Цей документ, схвалений резолюцією Ради ООН з прав людини № 17/4 2011 р., нині послідовно впроваджується державами-членами ООН в їхню політику, право […]