Отримано сертифікати про наукове стажування

Директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, д.е.н., професор Інна Заблодська, учений секретар філії, к.е.н. Юлія Рогозян та старший науковий співробітник філії, к.е.н., доцент Світлана Гречана успішно завершили міжнародну програму наукового стажування у Варненському економічному університеті (м. Варна, Болгарія), що тривала з 15 вересня по 01 жовтня 2018 року.

сертифікат про стажування (болгар.) Заблодська І.В.

Метою стажування стало підвищення кваліфікації її учасників, розширення теоретичних і практичних знань, а також професійних компетенцій у сфері економіки.

сертифікат про стажування (болгар.) Рогозян Ю.С.

сертифікат про стажування (болгар.) Гречана С.І.

Програма наукового стажування за темою «Balanced economic and legal processes in society and business environment in the context of globalization» («Збалансовані економіко-правові процеси в суспільстві та бізнес-середовищі в умовах глобалізації») тривала 4 кредити ECTS(120 годин) та складалася  з двох частин: очна (відбувалася безпосередньо у Варненському економічному університеті) та заочна. Окрім лекційних та практичних занять, учасники мали завдання зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», науковий доробок яких вони представили на міжнародній науково-практичній конференції «Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан та перспективи».

За результатами наукового стажування учасники отримали відповідні сертифікати.