ІІ-й Харківський міжнародний юридичний форум: питання стану та перспектив виконання Україною міжнародних стандартів і норм у сфері бізнесу та прав людини

26-27 вересня 2018 року в рамках ІІ-го Харківського міжнародного юридичного форуму відбулася серія заходів, які були присвячені розгляду комплексу питань, пов’язаних із імплементацією в Україні Керівних принципів ООН щодо підприємництва і прав людини. Цей документ, схвалений резолюцією Ради ООН з прав людини № 17/4 2011 р., нині послідовно впроваджується державами-членами ООН в їхню політику, право та економічну діяльність, а також у acquisЄС і Ради Європи.

Головним, найбільш представницьким і концептуально потужним форматом роботи була Панельна дискусія, що 26 вересня об’єднала понад 100 учасників із українських і зарубіжних академічних установ, органів державної влади, національних та міжнародних неурядових організацій, бізнес-компаній та ін. Серед зарубіжних учасників, зокрема, були експерти з США, Данії, Чехії, Словаччини, Польщі, Литви та Естонії. Програма Панельної дискусії поступово концентрувала увагу на стані реалізації в Україні міжнародних стандартів і норм у площині кореляції цілей підприємництва і цінностей прав людини, корисному досвіді європейських країн із розробки та впровадження Національних планів у сфері бізнесу та прав людини у відповідності до політики та вимог ООН і європейських міжнародних організацій, а також перспективах України на цьому шляху.

Не менш важливими подіями відзначився й другій день заходів, 27 вересня – серія лекцій європейських фахівців і науковців щодо світових тенденцій у галузі бізнесу і прав людини, круглий стіл «Бізнес і питання недискримінації», презентація навчальної програми для студентів-юристів «Бізнес і права людини», розробленого Національним юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого у співпраці з європейськими та українськими партнерськими організаціями, а також навчального курсу «Гендерні студії для юристів».

На запрошення Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого у зазначених заходах взяла участь керівник Центру перспективних досліджень та співробітництва з прав людини в сфері економіки Інституту економіко-правових досліджень НАН України, кандидат юридичних наук Санченко А.Є. За результатами її роботи обумовлено продовження роботи з поширення обізнаності щодо міжнародних зобов’язань України в сфері бізнесу і прав людини та просування їх виконання у співпраці з усіма відповідними сторонами українського суспільства – органами влади, підприємницькими колами, соціальними партнерами та громадськими організаціями, у т.ч. у рамках Спільного проекту Інституту з Ресурсним центром з питань бізнесу і прав людини (Велика Британія). Зокрема, досягнуто домовленості про співпрацю Інституту з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Центром розвитку корпоративної соціальної відповідальності, Міністерством юстиції України, Офісом бізнес-омбудсмана, Датським інститутом з прав людини, Польським інститутом прав людини і бізнесу, Міжнародною лабораторією бізнесу та прав людини Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та ін.