27-28 вересня в Інституті відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

Вітаємо шановних здобувачів наукових ступенів та їх наукових керівників (консультантів), офіційних опонентів з успішним захистом дисертаційних робіт:

Чубар Тетяни Миколаївни на тему: «Правове регулювання заліку взаємних однорідних вимог у відносинах неспроможності (банкрутства)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Науковий керівник – Поляков Борис Мусійович, доктор юридичних наук, професор, суддя Вищого господарського суду України (Вищий господарський суд України)

Офіційний опонент – Беляневич Олена Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, завідуюча відділом правового забезпечення ринкової економіки (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України)

Офіційний опонент – Грабован Лілія Іванівна, кандидат юридичних наук, суддя Господарського суду Одеської області (Господарський суд Одеської області).

Чорної Юлії Вікторівни на тему: «Світові системи банкрутства: господарсько-правовий аспект», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Науковий керівник – Поляков Борис Мусійович, доктор юридичних наук, професор, суддя Вищого господарського суду України (Вищий господарський суд України)

Офіційний опонент – Беляневич Олена Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, завідуюча відділом правового забезпечення ринкової економіки (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України)

Офіційний опонент – Васьковський Олег Вікторович, кандидат юридичних наук, Голова суду, суддя Господарського суду Закарпатської області (Господарський суд Закарпатської області)

Краснової Юлії Андріївни на тему: «Право екологічної безпеки в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Науковий консультант – Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Андрейцев Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права (Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України)

Офіційний опонент – Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, професор кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Трегуба Олександра Андрійовича на тему: «Правове забезпечення поводження з відходами», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Науковий керівник – Бобкова Антоніна Григоріївна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри господарського права (Донецький національний університет імені Василя Стуса Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Комарницький Віталій Мар’янович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений будівельник України, ректор (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Міністерства внутрішніх справ України)

Офіційний опонент – Зуєв Віталій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Університет митної справи та фінансів Міністерства освіти і науки України).

Також на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся розгляд дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Гармати Ольги Володимирівни на тему «Вдосконалення господарсько-правового забезпечення інвестиційної діяльності» за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право», яка була надіслана МОН України до спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на додатковий розгляд (колективне рецензування) з метою поглибленого аналізу (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6898 від 04.07.2018 р.).

Дана дисертація була виконана на кафедрі господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», а захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук відбувся «28» лютого 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ).

За результатами обговорення дисертаційної роботи, з урахуванням висновку комісії по дисертації, підсумків таємного та відкритого голосування, було підтверджено рішення спеціалізованої вченої ради К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ) щодо присудження Гарматі Ользі Володимирівні наукового ступеня кандидата юридичних на