Нереалізовані можливості для економічного зростання

20 червня 2019 року на спільному розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій та Правління УСПП за зазначеною в назві тематикою розглянуто негативні тренди розвитку економіки країни, зокрема, відставання зростання продуктивності та надходжень інвестицій, рівня інтеграції українських товаровиробників до ланцюгів доданої вартості, триваюче зростання імпортозалежності внутрішнього ринку та запропоновані кроки влади щодо стабілізації реального сектору економіки. Участь у засіданні взяв директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко Володимир Анатолійович.

Інститут продовжує співпрацю із УСПП, надаючи пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства.