Наукометрія та бібліометрія #SBC Kyiv 2019

4 червня 2019 р. Державною науково-технічною бібліотекою України у приміщенні МОН України було організовано Міжнародну конференцію з наукометрії та бібліометрії #SBC Kyiv 2019під егідою та за підтримки Міністерства освіти і науки України, а також за партнерства Clarivate Analytics. Інститут економіко-правових досліджень НАН України представляв заступник завідувача відділом господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, відповідальний секретар-редактор наукового журналу «Економіка та право» (http://economiclaw.kiev.ua) О.Ю. Ілларіонов. Вітальне слово взяв генеральний директор директорату науки Міністерства освіти і науки України Дмитро ЧЕБЕРКУС.

Надалі виступили:

Людо ВАЛЬТМАН (Ludo WALTMAN) Центр дослідження науки і техніки Лейденського університету, Нідерланди Centre for Science and Technology Studies (CWTS) at Leiden University, Leiden, Netherlands. Назва доповіді «Наукометрія для оцінки досліджень». Наукометрію часто використовують для забезпечення оцінки наукових досліджень. У доповіді буде проведено огляд найважливіших наукометричних джерел даних, показників і засобів, які застосовують для оцінки наукових досліджень. Буде наведено приклади використання наукометрії в оцінці досліджень на різних рівнях (національному, інституційному та індивідуальному). Крім того, на основі Лейденського маніфесту буде обговорено вдалі практики використання наукометрії в оцінці досліджень з наголосом на потребі знаходити належний баланс між кількісними наукометричними свідченняими і якісними судженнями. Насамкінець, буде коротко обговорено останні досягнення в наукометрії, включаючи вступ до джерел відкритих даних і нові типи показників.

Олеся МРИГЛОД (Інститут фізики конденсованих систем НАН України). Назва доповіді: «Група L3: ті, що міряють, ті, кого міряють». Найвідоміший «побічний ефект» наукометрії – розвиток підходів до оцінювання науки – привертає інтерес багатьох діячів у цій сфері. Менеджери та політики вважають наукометрію корисним інструментом, щоб зробити науку більш формалізованою – а отже, більш керованою. Багато науковців відчувають небезпеку диктатури надміру спрощених показників. Наукометристи намагаються вдосконалити свої методи, балансуючи між простотою та універсальністю. Група L3 – це невелика міжнародна команда дослідників з різним досвідом, яка також працює в цій галузі. Зокрема, ми намагаємося зрозуміти, як краще захистити «академічну свободу» в сучасному світі, керованому фінансами. З цією метою досліджено взаємозв’язок між рецензуванням та метриками на основі цитувань, критичними розмірами дослідницьких груп, часовими властивостями редакційного процесу, статистики використання тощо. Іншою причиною є цікавість та бажання краще зрозуміти науку і науковий процес. Тематика нашого дослідження охоплює також еволюцію наукових тем, кількісне профілювання наукових періодичних видань, властивості співробітництва та інші види науково-дослідних складних мереж. У цій доповіді буде описано спектр наукометричних завдань цієї групи.

Владімір ЛАЗАРЄВ (Білоруський національний технічний університет, Мінськ, Республіка Білорусь). Назва доповіді: «Дисциплінарний фактор впливу і дисциплінарний фактор сприйнятливості: трохи історії».

Роман ЧЕРНІГА (Інститут математики НАН України, Київ, Україна). Назва доповіді: «Аналіз результативності публікацій українських математиків за Scopus». У доповіді вперше представлено рейтинг результативності публікацій українських математиків за базою даних Scopus, який було складено групою членів ГО «Інститут прикладної математики та математичної фізики». За основний критерій було обрано так званий усереднений hіндекс, який обраховувався як середнє арифметичне h-індекс з самоцитуваннями та без них. За додатковий критерій бралася кількість цитувань математиків. Проаналізовано важливість коректного вибору вихідних критеріїв, зокрема, факту визнання математики основною галуззю науки вченого. Показано, що нехтування цією вимогою призводить до кардинальної зміни рейтингу, і це доводить відому тезу про неприпустимість застосування наукометричних даних для порівняння фахівців з різних галузей науки. Проаналізовано кореляцію провідних математиків України за h-індексом та цитованістю з одного боку та посадами, науковими ступенями, членством в академіях з другого боку.

Джеф КЛОВІС (Jeff CLOVIS). Назва доповіді: «Відкритий доступ і його вплив на майбутнє досліджень: вивчення сучасних міжнародних відкритих мандатів і огляд кількості та впливовості відкритих публікацій». Відбувся перехід до більш швидкого руху у світі Відкритого доступу для публікації наукової інформації. Незважаючи на те, що існує багато чого навколо того, що цей перехід означає для академічних видавців, зараз існує жвавий діалог між дослідниками та вченими в різних дисциплінах. У цій доповіді ми розглянемо відкриті мандати та розглянемо кількість відкритих публікацій та їх впливовість на регіональні рівні в різних дисциплінах.

Сергій БУБЛИК, Тетяна ВЕЛЕНТЕЙЧИК (Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Київ, Україна). Назва доповіді: «Наукометричне оцінювання тематичного ядра публікацій дослідника».Тематичне розмаїття наукових публікацій будь-якого з дослідників визначається колом його наукових інтересів. Протягом наукової кар\єри це коло має природну тенденцію до розширення – внаслідок збільшення предметного поля в межах певної наукової галузі чи взагалі через зміну первинної наукової дисципліни дослідника. Відповідно до цього, бібліометричні портрети (профілі) дослідників складаються із різних за тематичною спрямованістю наукових публікацій. У цій роботі здійснено наукометричне дослідження наукових публікацій за бібліометричним профілем відомого румунського фізика і лінгвіста Іоана-Йовітца Попеску (Ioan-Iovitz Popescu) станом на 25.04.2019. Основними методами дослідження були наукометричні методи сленгового аналізу та h-індекса, а також лінгвостатистичний метод тематичної концентрації. Наукометричний метод сленгового аналізу використовувався для визначення переліку публікацій, однорідних за тематичними напрямами досліджень. Лінгвостатистичний метод тематичної концентрації було використано для визначення розмірів тематичного ядра: для однорідних наукових публікацій як «ядра Хірша»; для неоднорідних, що входять до загального бібліометричного профілю, – як подвійного «ядра Хірша». Наукометричний метод h-індекса використовувався для визначення поточних значень індекса Хірша статистичних масивів наукових публікацій як за однорідними науковими напрямами, так і загального бібліометричного профілю І.-Й. Попеску протягом 2006-2018 років. Внаслідок здійснення наукометричного оцінювання тематичного ядра публікацій

Юлія ГЛАВЧЕВА, Ольга КАНІЩЕВА (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна). Назва доповіді: «Дослідження якісних характеристик документа: перелік використаних джерел».

Максим ВАКУЛЕНКО(Державна науково-технічна бібліотека України, Київ, Україна). Назва доповіді: «Наукові основи передачі англійських наукометричних термінів українською мовою».

Сергій НАЗАРОВЕЦЬ (Державна науково-технічна бібліотека України, Київ, Україна). Назва доповіді: «Дещиця Нобеля: кількісний аналіз спільних публікацій працівників українських установ з Нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр».