Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення присвоєння імені академіка НАН України В.К. Мамутова Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України згідно з рішенням вченої ради Інституту від 29.05.2019 р., у відповідності до ст. 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постанови Кабінету Міністрів України № 989 від 24 жовтня 2012 р.«Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», повідомляє про громадське обговорення присвоєння Інституту економіко-правових досліджень НАН України імені академіка НАН України Мамутова Валентина Карловича.

Валентин Карлович Мамутов – видатний представник правової науки, один з фундаторів науки господарського права, засновник української школи господарського права, визнаної як у нашій країні, так і за її межами, розробник Господарського кодексу України, засновник економіко-правового міждисциплінарного напряму у сучасному суспільствознавстві, наукової школи містознавства, талановитий організатор і наставник, людина виняткової порядності та честі, професіоналізму і працелюбності.

Академік В.К. Мамутов – автор понад 700 наукових праць. Основна увага в його наукових роботах приділялася проблемам поєднання засобів ринкової саморегуляції економічних відносин та державного регулювання макроекономічних процесів, систематизації і кодифікації господарського законодавства. Серед його учнів понад 30 докторів і кандидатів наук. За високі досягнення у науковій роботі та активну участь в громадській діяльності академіка В.К. Мамутова було нагороджено Орденами Князя Ярослава Мудрого V, IV ступенів та низкою інших державних нагород.

В.К. Мамутов організував та у 1992 — 2013 р. р. очолював Інститут економіко-правових досліджень НАН України, який є провідним науковим закладом із проблем господарського права та економіки міст.

Пропозицію щодо присвоєння Інституту економіко-правових досліджень імені академіка НАН України В.К. Мамутова надано трудовим колективом інституту.

Громадське обговорення проводиться у формі електронної консультації.Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

Строк проведення громадського обговорення становить два місяці з дня оприлюднення цього інформаційного повідомлення.

Громадське обговорення здійснюється шляхом подання пропозицій (зауважень) з предмету обговорення на поштову адресу Інституту: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, прим. № 323, Інститут економіко-правових досліджень НАН України;

та (або) адресу електронної пошти: office.iepd@nas.gov.ua;

телефон: +38 (044) 200-55-68 (факс)

Строк для подання пропозицій (зауважень) – 30 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

Місцезнаходження, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, прим. № 323, Інститут економіко-правових досліджень НАН України; телефон: +38 (044) 200-55-68 (факс) 

Особа, визначена відповідальною за проведення громадського обговорення: Єремєєва Наталія Валеріївна, вчений секретар вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Результати громадського обговорення оприлюднюються на офіційному веб-сайті інституту на наступний день після завершення строку обговорення у формі звіту, що містить  узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), які надійшли під час проведення громадського обговорення.