Чергове засідання Президії НАН України

На черговому засіданні Президії НАН України 13 лютого 2019 року Відділення економіки НАН України представляв заступник академіка-секретаря Відділення, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України Устименко В.А.

IMG_1839

З доповіддю «Біоіндикація екологічного стану річкових систем України в аспекті імплементації Директив ЄС у галузі довкілля» виступив член-кореспондент НАН України Афанасьєв С.О. Дослідження, проведені науковцями, підтверджують необхідність активного впливу на водні об’єкти з метою їх збереження, мінімізації негативного впливу на населення України, відновлення екологічного балансу.

У доповіді академіка НАН України Кириленка О.В. «Про виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» («Об’єднання-3») позначені актуальні для економіки України наукові підходи до створення єдиного енергетичного простору нашої країни з Європейським співтовариством.

Рішенням Президії за підсумками конкурсу 2018 року присуджена премія НАН України для молодих учених старшому науковому співробітнику Інституту, кандидату юридичних наук Токуновій А.В. за цикл робіт «Пріоритети підвищення ефективності публічного управління: економіко-правовий аспект».

Розглянуто також низку організаційних питань.