Вітаємо співробітника Інституту з присудженням премії НАН України для молодих вчених за участь у конкурсі кращих наукових робіт!

У червні 2018 року Національною академією наук України було оголошено конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.

Рішенням Президії від 13 лютого 2019 року за підсумками конкурсу  присуджена премія НАН України для молодих учених старшому науковому співробітнику відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту, кандидату юридичних наук А.В. Токуновій за цикл робіт «Пріоритети підвищення ефективності публічного управління: економіко-правовий аспект».

У роботах, які входять до циклу, проведено глибокий аналіз та внесено ґрунтовні пропозиції щодо економіко-правових засобів підвищення ефективності публічного управління у стратегічно важливих для держави галузях. Ключові акценти здійснено на забезпеченні енергетичної незалежності країни (що обумовлено докорінними змінами в її енергетичному балансі з огляду на військовий конфлікт, корегування режиму енергопостачання тощо); модернізації сфери державного регулювання зовнішньої торгівлі (що, передусім, спричинено підписанням Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, атакож – необхідністю реагування на глобалізаційні виклики, протидії впливу транснаціональних корпорацій, активізації міжнародного співробітництва та ін.); підвищення ефективності функціонування системи управління об’єктами публічної власності, сприяння державно-приватному партнерству (що зумовлено проведенням в Україні реформ, спрямованих на децентралізацію влади).

Колектив Інституту щиро вітає Анастасію Володимирівну Токунову і бажає подальших успіхів та перемог у науковій діяльності!