Співпраця з Верховним Судом

26 жовтня 2018 року у приміщенні Касаційного господарського суду Верховного Суду відбулося розширене засідання судової палати з розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів за участю членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді, серед яких був директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України та НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко В.А.

Засідання відкрив заступник голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду Львов Б.Ю., який підкреслив важливість роботи експертів-науковців для розробки сталої судової практики з найскладніших питань, можливість використання найкращих ідей на практиці. За участю секретаря Судової палати Вронської Г.О. були розглянуті питання захисту прав учасника ТОВ на мирне володіння своїм майном, на отримання дивідендів, особливостей розгляду корпоративних спорів, захисту прав акціонера на проведення аудиту, неприпустимості втручання кредиторів в діяльність товариства.

Учасниками засідання були проаналізовані особливості нового для законодавства України інституту похідного позову, правовуприроду, зарубіжний досвід його застосування.

Жвавою була дискусія із особливостей застосування законодавства щодо значних правочинів, зокрема, акцентовано увагу на недоречності трактування правочинів як значних виключно через вартісний критерій.

Судді та науковці також обговорили питання застосування у судовій практиці наукової доктрини.

Результати обговорення будуть доведені до суддів інших ланок судової системи. Було також наголошено на необхідності розширення подальшої співпраці вищого судового органу країни із науковцями, пропозиції щодо її вдосконалення.