Оцінювання ефективності діяльності наукових установ триває

21 червня 2018 року відбулося чергове засідання Постійної комісії НАН України з оцінювання діяльності установ (ПК НАНУ) за участі члена комісії директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, члена-кореспондента НАН та НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Устименка Володимира Анатолійовича.

Із розглянутих матеріалів по 33 наукових установах 11 Відділень НАН України по трьох установах запропонована експертними комісіями категорія «А» не була підтримана і вони були оцінені за категорією «Б». По двох наукових установах матеріали із зауваженнями та пропозиціями ПК НАНУ були повернені на доопрацювання в експертні комісії.

За Відділенням економіки найвищу категорію «А» отримали Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України та Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Колектив Інституту поздоровляє колег з високою оцінкою їх професійної діяльності і бажаємо подальших успіхів в науковій роботі та підвищенню ролі і значення науки у житті суспільства!