Нова індустріалізація: виробничі можливості регіонів

5b23bed5a7a7b56984583721 червня 2018 р. у м. Києві відбулася конференція «Нова індустріалізація: виробничі можливості регіонів», організаторами якої стали ТПП України за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та за підтримки Мінекономрозвитку, Офісу реформ Кабінету Міністрів України, Команди підтримки реформ Мінекономрозвитку, а також у партнерстві з організаціями, що входять до Оргкомітету Українського індустріального тижня: ДП «Укрпромзовнішекспертиза», Комітет з питань промислової модернізації Торгово-промислової палати України, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Експертний медіа-хаб «Індустрія 4.0», Асоціація підприємств промислової автоматизації, UPROMEX. Основним меседжем заходу до всіх стейкхолдерів став пошук шляхів розвитку реального сектору економіки країни, зокрема нової індустріалізації України.

У роботі конференції взяли участь представники підприємств, бізнесу, законодавчої та виконавчої влади, міжнародних організацій, державних та комерційних банків, а також міжнародні й українські експерти, що прагнуть індустріального розвитку країни. Академічну науку на заході представляли співробітники Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України: директор філії, д.е.н., професор, Заслужений економіст України Інна Заблодська та учений секретар філії, к.е.н. Юлія Рогозян. Інститут економіко-правових досліджень НАН України спільно з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні продовжує виконувати спільний науково-дослідницький проект за темою «Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу». Задля якісного виконання досліджень вкрай важливим є аналіз сучасного стану економіки та економічних тенденцій всіх регіонів України, а особливо Донецької та Луганської областей.

Захід відкривали: Геннадій Чижиков (Президент ТПП України), Фолькер Боде (Заступник Директора Німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ), Рікардо Кюльхайм (Директор проекту «Консультування підприємств у сфері енергоефективності» (GIZ). Згодом до спікерів долучилися представники влади, бізнес-середовища та експерти.

Учасниками зазначалося, що у 2017 році Україна зменшила до критичних розмірів частку високотехнологічних виробництв, фактично скоротивши до нуля попит на власні науково-дослідні та прикладні розробки трансферу технологій. Низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції в поєднанні з послабленням державного управління промисловим сектором погіршують стратегічні перспективи розвитку країни. Стан значно погіршився після дестабілізації ситуації на сході України через втрату частини індустріально розвинених регіонів.

Проте, Україна зберігає економічні передумови для відродження промислового виробництва та отримання вигідних позицій у світовому розподілі праці як промислово-аграрна країна. Також зазначалося, що значно покращилась ситуація у сфері експорту товарів – збільшилась кількість регіонів із позитивною динамікою даного показника. Наприклад, у 2016 р. зростання даного показника відбувалося лише у 13 регіонах, натомість у 2017 р. – вже у 24-х. Знизились показники падіння обсягів експорту – найнижчий індекс у січні-грудні 2016 року складав 78,2 % у Запорізькій області, а в січні-червні 2017 р.– 49,5 % у Луганській. Разом з тим знизилися і показники зростання обсягів експорту: 169,0 % (Луганська область) у січні-червні 2016 року та 153,0 % (Хмельницька область) у січні-червні 2017 р. Тобто економічні тенденції притерпають змін: зокрема, Луганська область після періоду значного зростання (на 69,0 %) демонструє значне падіння (на 50,5 %).

Загалом в рамках конференції були проведені такі тематичні дискусії:

Сесія І «Український індустріальний тиждень у регіонах: презентація результатів проекту (промисловий потенціал регіонів, доопрацьований проект стратегії індустріального розвитку, пропозиції вигідної інтеграції у виробничий простір ЄС, чинні бар’єри для виробничого розвитку, синхронізація центральної та регіональної політики, смарт- спеціалізація України)»;

Сесія ІІ «Механізми та інструменти виробничого розвитку регіонів (кластерні підходи до розвитку промисловості, зелена економіка, як спрямувати кошти об’єднаних громад у розвиток, організація синдикованого фінансування, чи вистачає громадам наявних інструментів, ефективність індустріальних та технологічних парків, підготовка трудових ресурсів, досвід прямих іноземних інвестицій в регіонах, успішні мери та успішні історії залучення інвестицій)»;

Сесія ІІІ «Розвиток промисловості столиці (характеристика промисловості Києва, чинні інструменти підтримки, програма фінансування малого та середнього бізнесу, земельні питання, активізація співпраці дослідницьких та виробничих компаній, виробничо-креативний простір столиці, успішні історії розвитку компаній, співпраця ІТ і сектору машинобудування)».

Обговоривши поточну економічну ситуацію, стан вітчизняної промисловості, а також наявну державну політику в галузі стимулювання виробництва продукції з високою часткою доданої вартості, учасники конференції резолюють всі напрацювання та надішлють їх до органів влади.