Засідання Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України

24 квітня 2018 року відбулося чергове засідання Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України за участю Устименка В.А., директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, члена-кореспондента НАН та НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, заступника академіка-секретаря Відділення економіки НАН України.

На засіданні були розглянуті результати роботи  Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України у 2017 році (голова Комісії академік НАН України А.Г. Загородній), звіт по роботі Ради молодих вчених НАН України у 2017 році (голова Ради О.М. Скороход), проведено обговорення проекту Положення про гранти НАН України молодіжним дослідницьким групам для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (голова Комісії академік НАН України А.Г. Загородній) та інших питань.

За пропозицією Устименко В.А. до обговорюваного Положення про гранти НАН України  були внесені зміни та доповнення.