Підсумки засідання вченої ради Інституту від 5 липня 2017 р.

Відповідно до порядку денного чергового засідання вченої ради ІЕПД НАН України, що відбулося 05 липня 2017 р., було розглянуто низку питань науково-організаційного характеру.

IMG_1057Кандидатом економічних наук, в.о. завідувача відділом економіко-правових проблем містознавства О.В. Тарасевич було представлено заключний звіт за темою “Управління розвитком міських агломерацій”, яка виконувалась у період з 1 кв. 2015 р. по 2 кв. 2017 р.

IMG_1063Про методику проведення дослідження за темою “Модернізація господарського законодавства як передумова сталого розвитку України” на засіданні доповів доктор юридичних наук, доцент Р.А. Джабраілов. У методиці викладено зміст запропонованих науково-дослідних робіт за темою. Обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету та завдання. Охарактеризовано зміст і визначено порядок організації робіт у межах конкретних підтем та їх етапів, склад виконавців, строки виконання і форма узагальнення основних результатів. На методику подано рецензії д.ю.н., професора О.П. Віхрова та д.е.н., професора І.В. Заблодської, якими високо оцінено проведену роботу та наголошено на певних дискусійних аспектах. За підсумками обговорення методики було прийнято рішення про її затвердження.

IMG_1080З основними положеннями монографії “Процесуальний статус учасників позовного провадження у господарському судочинстві: теоретико-правові та праксеологічні аспекти” виступила к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Т.В. Степанова. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження.

IMG_1085На засіданні вченої ради було затверджено Правила прийому до аспірантури Інституту на 2017 навчальний рік.

IMG_1110З інформацією про виконання Плану роботи вченої ради за І півріччя 2017 р. виступила вчений секретар вченої ради к.ю.н. Наталія Єремєєва. Далі було винесено на обговорення проект Плану роботи вченої ради на ІІ півріччя 2017 р., і з урахуванням доповнень і пропозицій від членів вченої ради його було взято за основу і затверджено.

Після заслуховування інформації відповідального редактора О.Ю. Ілларіонова було рекомендовано до друку науковий журнал «Економіка та право», № 2 за 2017 рік.

Членами вченої ради було заслухано звіти про результати роботи двох молодих вчених-стипендіатів: к.ю.н. Т.С. Гудіми (стипендіат стипендії Президента України) та к.ю.н. Н.О. Герасименко (стипендіат стипендії НАН України).

IMG_1107Під час засідання вченої ради затверджено теми дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора юридичних наук.

IMG_1060Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у вересні поточного року.