Міжнародна конференція «Ризики зайнятості вразливих груп населення»

22 червня 2016 року в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України відбулася міжнародна науково-практична конференція з актуальної та своєчасної теми «Ризики зайнятості вразливих груп населення». Захід було організовано за підтримки Представництва Польської Академії наук в Києві, Інституту україно-польської співпраці та Асоціації «Україна-Польща».

20160622_102755

Окрім представників вищих навчальних закладів з різних міст України, у конференції брали участь представники академічної науки, зокрема Інституту економіко-правових досліджень НАН України: старші наукові співробітники Луганської філії, д.е.н., доцент Еліна Бойченко та к.е.н. Юлія Рогозян.

20160622_092123-1

На початку роботи конференції директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік НАН України Елла Лібанова звернула особливу увагу на наявність «кричущої проблеми першого та останнього робочого місця», оскільки сучасне трудове суспільство сприймає досить важко молодь, що тільки здобула вищу освіту та ще немає відповідного досвіду роботи та людей похилого віку, яких все більше звільняють за останні роки. Академік наголосила, що таким чином проблема не зможе вирішитися, адже тоді підприємства позбудуться унікального соціального капіталу, яким володіють старші та ще не встигли набути молоді працівники.

20160622_100628

Цю та інші назрілі в українському суспільстві проблеми намагалися вирішити учасники конференції під час жвавих дискусій за такими тематичними напрямами:

  1. Диференціація ризиків зайнятості за соціально-демографічними ознаками.
  2. Молодь на ринку праці.
  3. Ризики зовнішньої та внутрішньої міграції.
  4. Забезпечення зайнятості довготривало безробітних.

20160623_101703-1

Обмін результатами наукових досліджень стосовно ризиків зайнятості вразливих груп населення відбувся у повному обсязі: було визначено чинники та передумови їх виникнення. Розроблені та науково обґрунтовані рекомендації для політики щодо зниження ризиків та пом’якшення їх наслідків в контексті вразливих груп населення будуть доповнені та згодом надіслані до органів державної влади для урахування в законодавстві.