Робота співробітниці Інституту здобула призове місце на міжнародному конкурсі наукових праць

21-22 травня 2016 р. на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження) «Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права».

Приуроченим до конференції також став Міжнародний конкурс наукових юридичних праць. В обох заходах брала участь старший науковий співробітник Інституту к.ю.н. Анастасія Токунова.

За результатами підбиття підсумків Конкурсу робота Анастасії здобула ІІІ місце. Лауреатку було нагороджено дипломами, науковими виданнями та пам’ятною статуеткою Феміди.

фото 1

Зокрема, до конкурсу нею було подано роботу «Міжнародний прямий факторинг: ключові схеми проведення, проблеми та шляхи їх вирішення», де було розглянуто варіанти здійснення міжнародного прямого факторингу, визначено проблеми, які є найбільш типовими в кожній ситуації, запропоновано окремі способи їх вирішення. Зокрема:

  • у випадку, коли боржник та фактор знаходяться на території України, а клієнт – за кордоном, виявлено, що основна проблема пов’язана з неможливістю вільного розрахунку між боржником та фактором в іноземній валюті. У цій ситуації запропоновано здійснювати дані платежі з індивідуальною ліцензією Національного банку України, обов’язок отримання якої покласти на фактора;
  • у ситуації, якщо клієнт та фактор є резидентами, а боржник – нерезидентом, ключовим питанням також є проблемність розрахунку в іноземній валюті між резидентами, в цьому разі – клієнтом та фактором. Обґрунтовано, що, за наявності генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, і банки, і факторингові компанії мають підстави для надання фінансування своїм клієнтам в іноземній валюті без отримання індивідуальної ліцензії. Для попередження виникнення конфліктних ситуацій дане положення запропоновано закріпити в листі-роз’ясненні Національного банку України. Побудованим такий лист повинен бути саме на тих підставах, що грошові кошти у вигляді іноземної валюти у цьому випадку передаються в межах надання послуги з фінансування і не є засобом платежу;
  • у випадку, коли фактор знаходиться на території України, а боржник та клієнт – за кордоном, виявлено, що небезпечною може стати операція, коли здійснюється факторинг з фінансуванням, яке надається клієнту до сплати фактору з боку боржника, оскільки є можливими проблеми з неповерненням валютної виручки. У даній ситуації запропоновано рекомендувати факторам, по-перше, укладати договори міжнародного факторингу без фінансування, включати до умов відповідного договору положення про сплату клієнтові лише після виконання боржником грошового зобов’язання. По-друге, укладати подібні договори з регресом до постачальника. І, по-третє, за неможливості вказаного вище, доцільним є укладення договору зі страхуванням відповідних ризиків;
  • у ситуації, коли клієнт знаходиться на території України, а боржник та фактор – за кордоном, визначено, що можливим є притягнення клієнта до відповідальності за недоотримання валютної виручки, якщо фактор буде перераховувати клієнту кошти, отримані від боржника, з вирахуванням факторської винагороди, як це зазвичай передбачається договором факторингу. Запропоновано вирішити дану проблему через перерахування фактором усієї валютної виручки, яку отримано від боржника, на рахунок, що відкрито на ім’я клієнта, але до якого останній матиме доступ лише тоді, коли перерахує з іншого рахунку до фактора всю суму факторської винагороди. Таким чином, з-за кордону до клієнта буде зараховано повну суму валютної виручки.

фото 2