Відбувся додатковий розгляд (колективне рецензування) дисертації

До спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України Міністерством освіти і науки України за рекомендацією експертної ради  були направлені атестаційна справа та дисертація Віталія Олексійовича Баганця на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Вдосконалення державного контролю і нагляду за господарською діяльністю» за спеціальністю 12.00.04 – „господарське право, господарсько-процесуальне право” для проведення додаткового розгляду (колективного рецензування) із запрошенням здобувача.

20160427_172826

Дисертація Віталія Олексійовича Баганця була виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом та 26 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.142.01 у Міжрегіональній Академії управління персоналом (м. Київ) відбувся її захист.

27 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся додатковий розгляд (колективне рецензування) дисертації Віталія Олексійовича Баганця.

На засіданні були присутні: здобувач, науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри господарського та трудового права Міжрегіональної Академії управління персоналом (станом на 26 грудня 2014 р. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) Матвєєв Петро Сергійович; шановні офіційні опоненти доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, помічник президента Національної академії наук України Демченко Сергій Федорович і кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та трудового права Міжрегіональної Академії управління персоналом Віхрова Ірина Олександрівна та інші зацікавлені особи.

Комісія з числа членів спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 ознайомилася  з  дисертацією та матеріалами атестаційної справи і подала проект висновку щодо дисертації, а також дала оцінку критичним зауваженням, висловленим на попередніх етапах розгляду.

Враховуючи підсумки обговорення дисертаційної роботи, висновок комісії з попереднього розгляду дисертації, підсумки таємного та відкритого голосування, спеціалізована вчена рада Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України прийняла позитивне рішення щодо дисертаційної роботи Баганця Віталія Олексійовича на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Вдосконалення державного контролю і нагляду за господарською діяльністю» за спеціальністю 12.00.04 – „господарське право, господарсько-процесуальне право”.