Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в умовах зміни податкового та бюджетного законодавства

17 березня 2016 року відділом соціальної інфраструктури Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України проведено науково-практичний семінар на тему: “Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в умовах зміни податкового та бюджетного законодавства”. Доповідачі: Молоков С.В.– радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації та Шебеко Т.І. – директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації.

IMG_6002

Представники Інституту економіко-правових досліджень НАН України – директор Устименко Володимир Анатолійович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, профессор, Заслужений юрист України та в.о. молодшого наукового співробітника Хрімлі Катерина Олександрівна, кандидат юридичних наук, взяли участь у семінарі.

IMG_6006

Під час зазначеного заходу було предметом розгляду були окремі особливості місцевих бюджетів області, бюджетна система України загалом, певні особливості обласних, районних та місцевих бюджетів, бюджети місцевого самоврядування, бюджети територіальних громад.

IMG_5981

Було розглянуто особливості бюджету Дніпропетровської області.

IMG_5997

Обговорено терміни затвердження місцевих бюджетів.

IMG_5998

Також обговорено проблеми міжбюджетних трансфертов-коштів, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого, а саме: базові дотації субвенції та реверсні дотації, порядрок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначені КМУ. Йшлося також і про розподіл доходів і видатків місцевих бюджетів  згідно вимог бюджетного кодексу України, про структуру доходів загального фонду бюджетів міст та районів за 2015 рік.