Широкомасштабні освітні заходи у Києві та Харкові

выставка1Сьогодні національна та закордонна освіта не тільки популярна, а й витребувана та життєво необхідна для кожної прогресивної людини.

З кожним роком навчання стає більш доступним для всього населення, адже зараз існує безліч пропозицій щодо навчання як в Україні, так і за кордоном.

выставка2Так, 17 березня 2016 р. в Україні відкрилися масштабні освітні заходи: Сьома міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2016» та «World Edu-2016» (м. Київ), а також міжнародна презентація «Топові ВНЗ Англії та США» (м. Харків) від представника INTO University Partnership –  Sam Jones.

выставка3

За своїм фаховим і науковим рівнем дані заходи є найбільшими з актуальних питань галузі освіти та найбільш широкомасштабними в Україні. Це ефективна платформа для розвитку міжнародної співпраці національних і закордонних навчальних та наукових закладів із проведення спільних наукових і науково-технічних досліджень, конференцій і семінарів, академічного обміну школярами, студентами, аспірантами та викладачами, науковцями.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»  від 26.11.2015 № 848-VIII  наукова установа з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів може здійснювати навчання за програмами післядипломної освіти в установленому порядку, а також утворювати спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

Наукові установи, а також національні академії наук мають право засновувати вищі начальні заклади з відповідних напрямів наукової діяльності (галузі знань), брати участь у забезпеченні навчального процесу та створювати на договірних засадах науково-навчальні об’єднання (ст. 6). Окрім того, п.2 ст. 27 вищевказаного Закону визначає, що наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність або за освітньо-науковою програмою.  Саме тому вкрай важливою є участь наукових установ та організацій у подібних заходах. Так, Інститут економіко-правових досліджень НАН України у київському заході представляли д.е.н., професор Інна Заблодська, к.е.н. Юлія Рогозян, к.ю.н. Тетяна Гудіма, а у харківському – к.е.н. Ірина Попова та к.е.н. Олена Перепелюкова.

фото 2Учасниками триденної київської виставки виступають 750 учасників із 25 регіонів України, Польщі, Канади, Латвії, Словаччини, Словенії, Франції, США, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Литви, Кіпру, Білорусії, Молдови та Естонії, серед яких навчальні заклади, наукові установи, міжнародні освітні агенції, регіональні департаменти освіти, наукові та навчально-методичні центри, асоціації, фонди тощо. Відкриття виставки відбулося за участі почесних гостей – представників Національної академії педагогічних наук України, керівників і фахівців Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, органів державної влади і управління, практичних працівників галузі освіти, представників закордонних навчальних закладів, міжнародних представництв. Окрім цього, широкомасштабним представ рейтинговий виставковий конкурс з нагородженням Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер післядипломної освіти України», «Лідер міжнародної діяльності», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», «Лідер професійно-технічної освіти України». Окрім переможців  –  вищих навчальних закладів, нагороду здобула й установа НАН України – Київський університет права як один з лідерів наукової та науково-технічної діяльності України, що повинно стати прикладом і для інших установ НАН України, які не поступаються високою якістю наукових робіт.

фото 4

Харківська презентація була присвячена програмі INTO University Partnership, яка є унікальним освітнім проектом та об’єднує підготовчі факультети провідних британських і американських університетів. Центри INTO є підготовчими відділеннями університетів і, розташовуючись на їх території, поєднують кращі ресурси провідних ВНЗ країни та великі можливості приватних капіталів.

Співробітники Інституту підтримують ідею якісного навчання та стажування в Україні та за кордоном, оскільки набуття досвіду є кроком у майбутнє для країни.