Інститут економіко-правових досліджень НАН України пропонує свої послуги для вчених, освітян, представників бізнес-середовища

1 (3)

Не для кого не є секретом те, в якому стані перебуває сучасна вітчизняна спільнота, зокрема, наука з причини недостатнього фінансування. Дійсно, заробітна плата науковців в Україні не є такою, що повною мірою відповідає вкладенню розумової праці.

Гроші на сучасне обладнання або наукову поїздку за кордон отримати практично неможливо. Що ж робити? Можливі з цього висновки вже зробили вчені та громадські організації в різних частинах земної кулі – вони видобувають фінансування для своєї діяльності самі, подаючи заявки на гранти.

Грант (проект) – це фінансові кошти, які фонд, державна установа чи приватна особа безоплатно передає некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи.

Також відмінною рисою національних систем освіти і науки XXI століття є зростаюча академічна і наукова мобільність. Щорічно на наукові та виробничі стажування, конференції, семінари, навчання і т.д. в різні країни світу виїжджає кілька мільйонів людей. У даний процес дуже активно втягується й наша країна, що обрала курс на інтеграцію до європейського середовища, адже це сприяє розвиткові культурних і економічних зв’язків між державами, а також спільному науково-технічному прогресу.

З огляду на вищевказане, Інститут економіко-правових досліджень НАН України пропонує свої послуги для вчених, освітян, представників бізнес-кіл щодо:

– моніторингу грантових пропозицій: здійснення систематичного підбору різноманітних проектів міжнародної допомоги (грантів), конкурсів, дедлайн яких є чинним у відповідний проміжок часу, а саме донор та назва проекту, мета та завдання, умови проведення, термін подання заявки, фінансування.

– моніторингу міжнародних та закордонних стажувань у зв’язку з прийняттям Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13 та Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань від 19 серпня 2015 р. № 656.

Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 1, ч. 5 ст. 2, ч. 5 ст. 3 Розділу ІІ «Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань» першого документу,

вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;

Згідно з ч. 4 ст. 5, ч. 3 ст. 7 того ж Розділу, вчені звання доцента та старшого дослідника присвоюються особам, які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.

Другий документ визначає, що:

«8. Вчене звання професора присвоюється:

1) працівникам вищих навчальних закладів (наукових установ):

які мають

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови;

– документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання;

  1. Вчене звання доцента присвоюється:

1) працівникам вищих навчальних закладів:

які мають:

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови;

– документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання;

  1. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, які мають:

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови;

– документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання»

Моніторинг може  здійснюватися  щодо пропозицій, які відповідають  різним видам економічної діяльності для суб’єктів різних типів та форм власності (на комерційній основі).

Контактна особа: старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту, к.е.н. Юлія Рогозян

e-mail: j.s.rogozyan@mail.ru

тел.:  +38(066)747-84-97