Рятівне коло для суб’єктів господарювання із зони АТО

Беро В.М.Валентина Беро

провідний економіст,

завідувач аспірантурою

Інституту економіко-правових

досліджень НАН України

Рятівне коло для суб’єктів господарювання із зони АТО

2 вересня 2014 р. Верховною Радою України було прийнято важливий Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» , яким передбачено відповідні заходи для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на територіях, де проводиться антитерористична операція (далі ‒ АТО), та осіб, які проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення. Наприклад, для таких суб’єктів господарювання введено мораторій на проведення перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями; звільнено від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності та ін. Тобто, законодавець намагався врахувати особливі потреби та умови, в яких опинилися підприємці із зони АТО.

Слід вказати, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі – Закон) його дія розповсюджується на певні населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів Україні (далі – КМУ) переліку. Такий перелік було визначено у Розпорядженні КМУ № 1053-р від 30 жовтня 2014 р. «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція». Однак 5 листопада дія даного Розпорядження без зазначення будь-яких причин і пояснень була зупинена Розпорядженням КМУ № 1079-р «Про зупинення дії розпорядження КМУ від 30 жовтня 2014 р. № 1053». Отже, склалася парадоксальна ситуація. Заходи, передбачені Законом, не могли бути реалізовані внаслідок призупинення дії Розпорядження КМУ про перелік населених пунктів, де проводиться АТО. Наприклад, виникали проблеми у доведені факту приналежності населеного пункту до зони АТО, а отже і отриманні сертифікату Торгово-промислової палати з підтвердження обставин непереборної сили, який є підставою для застосування заходів, передбачених для суб’єктів господарювання у Законі. Таким чином, дана проблема потребувала негайного вирішення, оскільки фактично був відсутній перелік населених пунктів, на території яких проводиться АТО, без якого був позбавлений сенсу Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», а отже суб’єкти господарювання не мали можливості скористатися підтримкою, передбаченою цим Законом.

Втім, зі спливом 3-х місяців рятівне коло було нарешті кинуто. 9 лютого 2015 р. за позовом Адвокатського об’єднання «Головань і Партнери» Окружним адміністративним судом м. Києва Розпорядження КМУ «Про призупинення дії Розпорядження КМУ. № 1053» № 1079-р. було визнано недійсним. Колегія суддів дійшла висновку, що КМУ має право приймати акти, вносити до них зміни та скасовувати у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією та законами, керуючись у своїй діяльності ними, а також своїми актам та актами Президента України. Разом з тим, Законом «Про Кабінет Міністрів України» не передбачено право уряду зупиняти дію власних приписів. Також суд зазначив, що КМУ не може зупиняти свої попередні рішення, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їхньої зміни чи припинення. Це виступає «гарантією стабільності суспільних відносин між суб’єктами владних повноважень та громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їх існуюче положення не буде погіршено прийняттям більш пізнього рішення».

У свою чергу, КМУ було подано апеляційну скаргу, в якій він просив скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що постановлена з порушенням норм матеріального та процесуального права, та прийняти нову, якою у задоволенні позову відмовити повністю. Втім, Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 02.04.2015 р. постанова Окружного адміністративного суду м. Києва була залишена без змін. Таким чином, Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція» від 30.10.2014 р. № 1053-р на даний момент є чинним і дає можливість реалізовувати всі заходи для забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території проведення АТО, та осіб, які проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення.

У висвітленій історії важко пояснити позицію КМУ, оскільки пояснення щодо призупинення дії Розпорядження №1053-р, а отже і можливостей передбачених у Законі України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», були відсутні. У цьому контексті слід наголосити, що до сих пір на сайті Верховної Ради України статус Розпорядження КМУ № 1053-р від 30 жовтня 2014 р. – «дію зупинено», а Розпорядження КМУ № 1079 р – «чинний», що може збивати суб’єктів господарювання з правильного шляху.