Зустріч із Головою Держагенства з питань відновлення Донбасу

21 жовтня 2015 року відбулася зустріч між представниками Інституту економіко-правових досліджень та Інституту економіки промисловості НАН України та Головою Державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадимом Чернишем.

Черниш

Інститут економіко-правових досліджень було представлено директором, д.ю.н., професором, член-кор. НАПрН Володимиром Устименко, а його Луганську філію – с.н.с. відділу проблем міжрегіонального співробітництва, к.е.н. Юлією Рогозян.

Зустріч було присвячено актуальним питанням співробітництва ДержАгенства з науковцями, яка буде ґрунтуватися на основних принципах відновлення охоплених конфліктом регіонів на сході України (даний документ було розроблено Групою Світового банку разом із ЄС та ООН на прохання Уряду України у 2015 році).

ОВРМ

Вадим Черниш зазначив, що оцінка відновлення та розбудови миру в Україні (ОВРМ) передбачає визначення нагальних заходів щодо стабілізації ситуації на уражених конфліктом територіях, що зараз перебувають під контролем уряду, а також щодо поліпшення умов існування та створення перспектив для повернення переміщених осіб та вразливих верств населення.

ОВРМ закликає до більш активного реагування на нагальні пріоритетні завдання, що постали на уражених конфліктом територіях, де на даний час не відбувається зіткнень — особливо там, де мешкає багато внутрішньо переміщених осіб. На відміну від більшості криз, де оцінка потреб у відновленні та відбудові зазвичай триває досить довго, завершення першої фази ОВРМ дає Урядові та його партнерам — включно з Групою Світового банку — змогу зіграти на випередження.

Голова ДержАгенства наголосив, що криза, яка триває в Україні, перетворює оцінку на «живий документ», у який інтегровано механізми невпинного коригування та уточнення, у тому числі й зі сторони наукових кіл.

Повний текст ОВРМ:

1 частина

2 частина