4 жовтня 2015 року відбувся захист докторської дисертації Олюхи В.Г.

4 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 Національного університету «Одеська юридична академія» відбувся захист дисертаційного дослідження Олюхи Віталія Георгійовича за темою: «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

фото 3 (3)

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем використання господарсько–правових засобів для оптимізації капітального будівництва з метою стимулювання сталого розвитку будівельної галузі в Україні у сучасних умовах. Визначаються загальнонаукові підходи до розуміння категорії «капітальне будівництво». Визначено ціннісні елементи господарсько-правової методології для розробки комплексних заходів оптимізації капітального будівництва. Пропонується поняття «оптимізація капітального будівництва» у контексті проведення державою будівельної політики. Розкриваються завдання господарсько-правової оптимізації капітального будівництва на сучасному етапі та у стратегічній перспективі, пропонуються критерії її ефективності. Окреслено напрями імплементації положень Угоди про асоціацію з ЄС у господарське законодавство щодо капітального будівництва. Розглянуто господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва та надано поняття випереджальної забудови, доведено необхідність використання довгострокових взаємоузгоджених планів територіального розвитку всіх рівнів та державних програм розвитку будівельної галузі. Запропоновано виокремлення підгалузі господарського права – містобудівне право.

фото 2 (4)

Науковий консультант:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України ПОДЦЕРКОВНИЙ Олег Петрович, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри господарського права і процесу.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор ЗАДИХАЙЛО Дмитро Вітольдович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри господарського права

доктор юридичних наук, професор РЄЗНІКОВА Вікторія Вікторівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри господарського права

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, директор.

фото (3)