Новації Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»: деякі переваги та недоліки

_M_JhjiWmY4Олена Титова

старший науковий співробітник

Інституту економіко-правових

досліджень НАН України

к.ю.н., доцент

 

Новації Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»: деякі переваги та недоліки

 

З 28 червня 2015 р. набув чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким було впроваджено низку змін та новацій у сфері ліцензування. До найбільш значущих слід віднести наступні.

Скорочено перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно з цим Законом. Перелік видів такої діяльності  у Законі «Про ліцензування видів господарської діяльності» складається з 30 пунктів, тоді як у передньому Законі «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. їх було 45.

Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності» забезпечено більшу ступінь прозорості діяльності органів ліцензування. У ст.3 Закону закріплено принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом: своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органами ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах та проектів нормативно-правових актів – у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; оприлюднення органами ліцензування  ліцензійних умови і змін до них на своєму офіційному веб-сайті; залучення на паритетних засадах представників профільних громадських організацій, суб’єктів господарювання та/або їх об’єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування тощо.

Дещо змінилися підстави анулювання ліцензії. Наприклад, з’явилася така підстава прийняття рішення про анулювання ліцензії, як наявність акту про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Змінився підхід до визначення поняття «повторне порушення», яке є підставою анулювання ліцензії. Закон «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» повторним порушенням визнавав вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення. Новий Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» повторним визнав порушення, що вчинене протягом двох років (а не протягом строку дії ліцензії) з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (а не після застосування санкцій за аналогічне порушення).

Аналізуючи положення Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» слід вказати, також, на наявність недоліків, які можуть негативно вплинути на права та інтереси ліцензіатів. Так, у ст. 16. цього Закону міститься така умова анулювання ліцензії, як акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав. До випадків відмови ліцензіата Законом віднесено, зокрема, відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки. Однак слід зазначити, що ст.19 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено можливість проведення позапланової перевірки. У свою чергу про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки. У цьому випадку ліцензіат може з об’єктивних причин не мати можливості забезпечити присутність особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата, у перший день перевірки. А це, як було зазначене вище, може потягти за собою анулювання ліцензії. Зрозуміло що такий підхід є певною мірою нелогічним, таким що порушує права та законні інтереси ліцензіатів, сприяє можливості здійснення недобросовісних дій контролюючими органами. Положення про підстави анулювання ліцензій у Законі «Про ліцензування видів господарської діяльності» доцільно уточнити, конкретизувавши зміст поняття «відмова ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування» стосовно позапланових перевірок.