Підсумки засідання вченої ради ІЕПД НАН України від 23 березня 2015 р.

На засіданні вченої ради Інституту, що відбулася 23 березня, було розглянуто низку важливих питань наукового та організаційного характеру.

VLUU L210  / Samsung L210

Зі звітом виступила стипендіат стипендії Президента України для молодих учених, провідний юрист відділу модернізації господарського права та законодавства, аспірант Інституту Веста Малолітнєва.

VLUU L210  / Samsung L210

За період з вересня 2014 р. по квітень 2015 р. Веста Малолітнєва взяла участь у міжнародній науковій конференції «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті», яка проходила 27-28 лютого 2015 р. у м. Кошице Словацької Республіки в Університеті Павла Йозефа Шафарика, з тезами доповіді на тему «Електронні державні закупівлі: досвід ЄС», а також у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», яка проходила 6-7 лютого 2015 р. у м. Одесі в Інституті національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету, з тезами доповіді на тему «Об’єднані державні закупівлі як засіб підвищення їх ефективності».

На виконання Постанови Президії Національної академії наук України від 10.09.2014 р. № 183 «Про організацію участі НАН України у відновленні інфраструктури та відбудови виробничої сфери Донбасу» стипендіатом також було взято участь взяла участь у розробці пропозицій щодо відновлення інфраструктури Донбасу та вивчення зарубіжного досвіду з даних питань.

Найбільш показово те, що Веста Малолітнєва пройшла он-лайн курс (Coursera) у Лондонському університеті (6 тижнів, грудень – січень) на тему «Методи наукового дослідження», за результатами якого успішно складено іспит та видано сертифікат. Крім того, нею було підготовлено аналітичну записку на тему «Реформування системи державних закупівель у контексті реалізації положень Угоди про асоціацію з ЄС». На теперішній час дослідницею на оцінку «відмінно» складено кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.04 «господарське право; господарсько-процесуальне право», а одночасно завершується робота над дисертаційним дослідженням за темою «Правове регулювання державних закупівель».

З питання стосовно висування старшого наукового співробітника відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту, к.е.н. Рогозян Ю.С. на здобуття стипендії Національної Академії наук України для молодих вчених виступив з доповіддю заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства д.ю.н., доцент  Руслан  Джабраілов:

Рада молодих вчених вважає кандидатуру к.е.н. Рогозян Ю.С. гідною для здобуття стипендії Національної Академії наук України для молодих вчених. Рогозян Ю.С. – перспективний молодий учений, що підтверджується наявністю 26 підготовлених нею наукових праць, а також її активною участю в наукових дослідженнях за темою «Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні». Рогозян Ю.С. є співавтором ґрунтовних досліджень, які було видано у вигляді монографій «Структура економіки регіонів України: стан і перспективи розвитку» (2010 р.) і «Пріоритетні напрями і оперативні цілі економічного та соціального розвитку регіону» (2012 р.).

З цього питання слово мала директор Луганської філії Інституту, д.е.н., професор Інна Заблодська, яка підтримала рішення Ради молодих вчених інституту про висунення кандидатури старшого наукового співробітника відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту, к.е.н. Рогозян Ю.С. на здобуття стипендії Національної Академії наук України для молодих вчених.

VLUU L210  / Samsung L210

VLUU L210  / Samsung L210Далі було проведено таємне голосування. Лічильна комісія провела підрахунок голосів і вчений секретар к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська  доповіла, що за підсумками відкритого голосування членів вченої ради Інституту (загальна кількість 23 особи; були присутні на засіданні 16) було одержано такі результати:

  • всього голосували – 16 осіб;
  • «за» – 15;
  • «проти» – немає;
  • утрималися – 1;
  • недійсних бюлетенів – немає.

Отже, з метою сприяння подальшій успішній роботі, проведення якісних наукових досліджень, а також для морального і матеріального заохочення роботи в інституті було прийнято рішення висунути кандидатуру старшого наукового співробітника відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту, к.е.н. Рогозян Ю.С. на здобуття стипендії Національної Академії наук України для молодих вчених.

З інформацією про наявність вакансій наукових працівників Інституту і роз’ясненням порядку їх заміщення виступив завідувач відділу кадрів к.ю.н., с.н.с. Михайло Дутов.

VLUU L210  / Samsung L210

Під час засідання також було обговорено загальні питання стосовно організації проведення наукових досліджень працівниками Інституту, визначення перспектив подальшої оптимізації роботи в цьому напрямі та налагодження співпраці Інституту із засобами масової інформації та громадськими організаціями.

Інформацію підготував:

вчений секретар

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська