Співпраця з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

27 лютого 2024 року з метою унормування наукового співробітництва в системі Національної академії наук України та його розвитку, між Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» та Інститутом держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України підписано Договір про наукове та науково-організаційне співробітництво терміном дії на п’ять років, в рамках якого сторони домовились реалізовувати спільні науково-дослідні проекти і програми; видавати наукову та навчальну літературу; здійснювати підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації; організовувати спільні наукові і науково-практичні конференції, «круглі столи», семінари тощо.

Підписання Договору відбулося в урочистій обстановці на засіданні Вченої ради Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.