Науковці Інституту долучились до Всеукраїнського освітнього проєкту “НЕЗЛАМНІ ПРАВНИЧІ ШКОЛИ УКРАЇНИ”

27 лютого 2024 року в.о. провідного наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, доктором юридичних наук, доцентом Юлією КРАСНОВОЮ проведено лекцію в рамках Всеукраїнського освітнього проєкту «НЕЗЛАМНІ ПРАВНИЧІ ШКОЛИ УКРАЇНИ» на тему: «Ефективність природоресурсного законодавства та його вплив на господарську діяльність» в якій лекторка на прикладі практичних ситуацій показала відповідність сучасного природоресурсного законодавства таким критеріям його ефективності, як:

1) взаємозв’язок правових норм різних природоресурсних нормативно-правових актів з врегулювання конкретного виду правовідносин;

2) взаємоузгодженість внутрішніх правових норм окремого природоресурсного нормативно-правового акту при врегулюванні конкретного виду правовідносин;

3) повнота викладу норм права в статтях окремого природоресурсного нормативно-правового акту при врегулюванні визначених ним видів правовідносин.

За результатами наведених прикладів констатовано, що в рамках формування політики післявоєнного відновлення країни, важливим кроком є усунення недоліків сучасного законодавства, в тому числі природоресурсного, яке виступає основою для здійснення багатьох видів господарської діяльності та норми якого напряму впливають на стан довкілля в країні.

Принагідно також зазначити, що основною ідеєю запровадження освітнього проєкту «НЕЗЛАМНІ ПРАВНИЧІ ШКОЛИ УКРАЇНИ» є об’єднання правничих шкіл України задля підтримки здобувачів, науково-педагогічних працівників вітчизняних правничих шкіл у складний для нашої країни період, обміну позитивними освітніми практиками, популяризації новітніх досягнень правничих шкіл в організаційному, методичному забезпеченні освітнього процесу, надання додаткових можливостей для посиленої співпраці.