Розпочала роботу Конкурсна комісія з оцінювання наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених у рамках ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини

8 листопада 2023 року відбулося чергове засідання Оргкомітету Конкурсу спільно з установчим засіданням Конкурсної комісії з оцінювання наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених у рамках ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини.

Засідання відбулось під головуванням Володимира Устименка, співголови Оргкомітету Конкурсу та Конкурсної комісії, директора Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (Інститут), голови Донецького наукового центру НАН України та МОН України, члена-кореспондента НАН України, д-ра юрид. наук, професора. Співорганізатори Конкурсу – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав Олена Колобродова, яка є співголовою Оргкомітету Конкурсу та Конкурсної комісії, та керівниця групи ініціатив з прав людини Програми Розвитку ООН в Україні Світлана Колишко, привітали членів Конкурсної комісії. Ними підкреслено важливість здійснення молодими дослідниками та вченими науково-практичних пошуків за темою Конкурсу для забезпечення реалізації прав людини у сфері господарювання, на особливій актуальності сприяння впровадженню отриманих результатів у роботу органів державної влади, зокрема Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та суб’єктів господарювання під час війни та повоєнного відновлення України. Наголошувалось на поєднанні у цьому напрямі цілеспрямованих зусиль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Секретаріату Уповноваженого, науковців, українських громадських і міжнародних організацій.

 

На засіданні представлено результати етапів Конкурсу щодо приймання, реєстрації, перевірки отриманих Оргкомітетом наукових робіт на дотримання вимог академічної доброчесності, а також обговорено порядок роботи Конкурсної комісії з оцінювання допущених до участі в Конкурсі наукових робіт.

Зокрема, професор Володимир Устименко повідомив членам Конкурсної комісії про загальну кількість отриманих наукових робіт та інші характерні показники, а саме: отримано 123 наукові роботи, з яких 115 допущено до участі, 8 не пройшли перевірку на академічну доброчесність. Серед учасників 101 здобувач вищої освіти та 22 молодих учених (кандидатів та докторів наук); 43 роботи подано конкурсантами чоловічої статі, 80 – жіночої. 

Географія учасників складає 12 регіонів України. Найбільше представлені: м. Київ,  Вінницька, Харківська, Закарпатська, Львівська, Дніпропетровська, Сумська та Херсонська  області. Представлено 32 заклади вищої освіти та 6 наукових установ.

Найбільша кількість конкурсних робіт надійшла: 

з Державного торговельно-економічного університету –  14 робіт; 

по 7 робіт – із Ужгородського національного університету та Вінницького торговельно-економічного університету Державного торговельно-економічного університету;

з Вінницького національного аграрного університету – 6 робіт;

по 5 робіт – із Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сумського національного аграрного університету та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Одна з робіт підготовлена та надіслана військовослужбовцем, який нині захищає Вітчизну у лавах Збройних Сил України.

Тематика наукових робіт охоплює різноманітні питання діяльності українського бізнесу в умовах війни, державної підтримки бізнесу,  правових і управлінських проблем економічної відбудови України у повоєнний час, порушень прав людини під час господарської діяльності та їх захисту, забезпечення соціальних прав працівників і військовослужбовців, впливу застосування штучного інтелекту на права людини, екологічних загроз внаслідок військових дій та руйнувань тощо. Наявні й роботи, що присвячені діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері парламентського контролю за дотриманням соціальних і економічних прав.

Конкурсні роботи представляють наукові пошуки в галузях економіки, права, публічного управління та адміністрування, політології, психології,  екології, сільського господарства, ін.

Склад Конкурсної комісії та основні положення регламенту її роботи були представлені координаторкою Оргкомітету Конкурсу, керівницею Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки Інституту, канд. юрид. наук, ст. наук. співр. Алевтиною Санченко. Подані на Конкурс наукові роботи оцінюватимуться 41-м членом Конкурсної комісії. Серед них 30 науковців у галузях права, економіки, державного управління, педагогіки, культурології та ін. (14 докторів наук, 13кандидатів наук і 3 доктора філософії). Склад Комісії включає 10 вчених із закладів вищої освіти, 12 вчених із наукових установ,  13 представників органів державної влади – Парламенту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України, Державної міграційної служби України (з них 2 народних депутати України та 6 державних посадовців мають наукові ступені), 4 представника недержавних організацій, 2 представниці Програми розвитку ООН в Україні, 2 національних експертки Проєкту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», 4 члена Експертної ради при Представникові Уповноваженого з соціальних та економічних прав. Критерії оцінювання та максимальна кількість балів, яку може отримати кожна наукова робота, визначені Положенням про Конкурс і підтверджені Регламентом діяльності Комісії. 

Про організацію прийому та перевірки наукових робіт щодо дотримання технічних вимог і вимог стосовно академічної доброчесності, про особливості цих процедур та їх результатидоповіли члени Оргкомітету Конкурсу Оксана Ромахова, науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту, канд. екон. наук, доцент, та Інна Заблодська, директор Луганської філії Інституту, д-р екон. наук, професор. Зокрема повідомлено про тісну комунікацію з учасниками Конкурсу та їх науковими керівниками з метою надання інформаційно-консультативної допомоги під час підготовки робіт, їх приймання, реєстрації й первинної перевірки, а також про використання онлайн сервісу пошуку плагіату«Unicheck» та встановлені у результаті перевірки найбільший та найменший відсоток схожості текстів наукових робіт із раніше опублікованими працями та іншими джерелами інформації та ін.

Члени Конкурсної комісії та Оргкомітету взяли участь у обговореннях питань Порядку денного засідання. Зокрема, Вадимом Рошканюком, завідувачем кафедри господарського права Юридичного факультету Ужгородського національного університету, канд. юрид. наук, доцентом, висловлено пропозиції щодо доцільності вироблення та впровадження Міністерством освіти і науки України та Національної академією наук України регулятивних підходів для стимулювання участі здобувачів вищої освіти та молодих учених у конкурсах наукових робіт, ін. Пропозиції знайшли підтримку учасників засідання.

Інформацію про засідання можна знайти також на інтернет-сайті Уповноваженого – https://ombudsman.gov.ua/news_details/predstavnik-upovnovazhenogo-olena-kolobrodova-vzyala-uchast-v-ustanovchomu-zasidanni-konkursnoyi-komisiyi-z-ocinyuvannya-naukovih-robit-zdobuvachiv-vishchoyi-osviti-ta-molodih-vchenih

Звертаємо увагу учасників Конкурсу та їх наукових керівників:

Конкурсна комісія буде проводити незалежне «сліпе» оцінювання наукових робіт до 27 листопада 2023 р. Кожна наукова робота буде оцінена не менш ніж 3 (трьома) членами Конкурсної комісії.

Після завершення оцінювання на підсумковому засіданні Конкурсної комісії буде обговорено результати оцінювання та питання про визначення переможців Конкурсу. 

Інформацію про них буде оприлюднено на сайті Інституту до початку грудня 2023 р. 

Нагородження переможців Конкурсу та відзначення їх наукових керівників відбудеться під час підсумкової науково-практичної конференції, яку планується провести в першій половині грудня 2023 року

Усі учасники, чиї роботи допущено до участі у Конкурсі, отримають сертифікати. Тих учасників, чиї роботи не допущено до участі у Конкурсі, Оргкомітет повідомить в індивідуальному порядку з електронної адреси Конкурсу.