Науковці Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України взяли участь в міжнародному тренінгу у рамках співпраці з Радою Європи

1-2 листопада 2023 року у м. Краків (Польща) відбувся тренінг для тренерів “Викладання Європейської соціальної хартії та практики Європейського комітету з соціальних прав” у рамках співпраці з проєктом Ради Європи “Посилення соціального захисту в Україні”, керівницею якого є Сюзанна Мнацаканян.

Під час заходу тренерка та фасилітаторка – Алла Федорова, консультантка Ради Європи, членкиня Європейського комітету з соціальних прав презентувала програму курсу “Імплементація Європейської соціальної хартії в Україні”, наголосила на важливості Європейської соціальної хартії (ЄСХ) як фундаментального договору Ради Європи у сфері захисту прав людини, ознайомила з особливостями моніторингового механізму Європейської соціальної хартії та практику Європейського комітету з соціальних прав.

Європейська соціальна хартія займає особливе місце у системі міжнародно-правових актів. Не дивлячись на той факт, що вона є актом регіональної дії, хартія не має аналогів у світі, оскільки закріплює найбільш повний каталог соціально-економічних прав людини і досить високий рівень їх гарантій:  право  на  працю,  право  на  нормальні  умови  праці,  право  на справедливу  винагороду,  право  чоловіків  і  жінок  на  рівну  оплату  праці,  право об’єднуватися в організації й укладати колективні договори (включаючи право на страйк), право на соціальне забезпечення, право на соціальну та медичну допомогу і на  отримання  послуг  з  боку  соціальних  служб,  право  на  захист  сім’ї,  інвалідів, дітей тощо.

Україна ратифікувала Європейську соціальну хартію (переглянуту) 14 вересня 2006 року та взяла на себе зобов’язання щодо виконання положень 27 статей (у тому числі 6 із 9 обов’язкових) та 74 пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), тому для нашої країни даний документ є важливим компонентом в архітектурі реалізації й захисту прав людини.

Даний документ розглядається як соціальна конституція Європи, тому з огляду на європейський вектор нашої країни імплементація положень хартії є важливою передумовою ефективного захисту соціально-економічних прав людини в умовах війни та повоєнного відновлення. Значення  хартії  набуває особливої важливості для України в умовах воєнного стану, оскільки її положення спрямовано на підтримку демократії й соціального діалогу,  збереження гідного рівня життя населення.

Команда науковців Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” на чолі з директором, членом-кореспондентом НАН України Володимиром Устименком пройшла навчання за тематикою тренінгу. Зокрема, економічний вимір проблематики захисту прав людини досліджували директорка Луганської філії, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва, доктор економічних наук Інна Заблодська та заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва, доктор економічних наук Юлія Рогозян.

Правову парадигму реалізації соціально-економічних прав аналізували завідувач відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, кандидат юридичних наук Наталія Єремєєва; заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, доктор юридичних наук Тетяна Гудіма; провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, доктор юридичних наук Роман Кірін; керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини  в сфері економіки, кандидат юридичних наук Алевтина Санченко; старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, кандидат юридичних наук Анастасія Токунова; старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Ольга Россильна та аспірант інституту Олександр Черних

Особливо активною стала дискусія учасників тренінгу щодо української наукової та освітньої практики у сфері реалізації соціально-економічних прав, а також питань ратифікації Європейської соціальної хартії й виконання Україною взятих зобов’язань. За роки незалежності України вплив хартії екстраполювався у вітчизняному науковому та публічному просторі: важливого значення набули дослідження, пов’язані із проблематикою захисту прав людини, особливо в умовах воєнного стану; відбулися чималі зміни в реформуванні  системи соціального  забезпечення,  сфери  охорони  праці.  Ситуація із захистом соціально-економічних прав у нашій країні завжди характеризувалася як складна, однак широкомасштабне вторгнення проти України значно посилило наявні проблеми. Дослідження положень Європейської соціальної хартії з підготовкою пропозицій щодо ефективної реалізації взятих Україною зобов’язань, а також подальша співпраця держав на рівні даного документу сприятимуть ліквідації наукових і соціально-економічних бар’єрів у частині забезпечення захисту прав людини та розширять горизонти їх розвитку в Україні.