Співробітництво з Національним інститутом стратегічних досліджень

Національним інститутом стратегічних досліджень до підготовки аналітичної доповіді «Територіально-орієнтовані механізми стимулювання інвестицій у повоєнному відновленні України»було залучено директорку Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, доктора економічних наук, професора – І.В. Заблодську. Аналітичну доповідь була підготовлено за науковою редакцією д. е. н., Заслуженого економіста України Я. А. Жаліла.

Територіально-орієнтовані механізми стимулювання інвестицій у повоєнному відновленні України – К.: НІСД, 2023. – 77 с. URL: https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analitychni-dopovidi/terytorialno-oriyentovani-mekhanizmy-stymulyuvannya-investytsiy-u

В аналітичній доповіді визначено сутність територіально-орієнтованих механізмів стимулювання інвестицій в умовах сучасної економіки, висвітлено цілі та завдання їх упровадження, зокрема в контексті повоєнної відбудови зруйнованих територій. Проаналізовано світову практику та досвід України, зокрема – результати створення спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, індустріальних та наукових парків. На основі проаналізованих практик охарактеризовано основні ризики впровадження територіально-орієнтованих механізмів стимулювання інвестицій, а також чинники, які впливають на їх ефективність. Виокремлено стратегічні орієнтири та просторові особливості застосування територіально-орієнтованих механізмів у процесі повоєнного відновлення економіки нашої держави з урахуванням чинних міжнародних зобов’язань України та специфічних характеристик різних типів територій відновлення.