В Інституті пройшло звітування  аспірантів

В жовтні 2023 року в  Інституті було проведено  чергове заслуховування звітів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  про виконання індивідуальних планів наукової роботи.

В цьому році до оцінювання результатів аспірантів також був залучений представник Ради молодих вчених Інституту, як інституції, що представляє і захищає інтереси  здобувачів вищої освіти.

Для розгляду оцінки результатів діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії було залучено: заступника директора з наукової роботи Інституту, доктора юридичних наук, професора Руслана ДЖАБРАІЛОВА; провідного наукового співробітника, доктора юридичних наук, доцента Віталія ОЛЮХУ; старшого наукового співробітника, завідуючого аспірантури та докторантури Інституту, кандидата юридичних наук Антона СОШНИКОВА; старшого наукового співробітника Інституту, заступника голови Ради молодих вчених Інституту, кандидата юридичних наук Олександра ТРЕГУБА; заступника завідуючого відділу, доктора юридичних наук, старшого дослідника Тетяну ГУДІМУ  та інших наукових співробітників Інституту.

У зв’язку з великою кількістю здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, звітування проходило протягом двох днів.

Аспіранти проінформували про стан готовності дисертаційних робіт, апробації результатів досліджень, окреслили напрями подальших наукових розвідок.

Наукові співробітники  Інституту  надали аспірантам практичні рекомендації щодо роботи з джерельною базою, оформлення посилання на відповідні наукові джерела, наголосили на дотриманні принципів академічної доброчесності, надали практичні поради щодо вибору методології та організації наукових досліджень.