Засідання Приймальної комісії Інституту

11 вересня 2023 року пройшло засідання Приймальної комісії Державної установи «Інститут економіко-правових  досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України». Головував на засіданні заступник голови Приймальної комісії Інституту, заступник директора Інституту з наукової роботи, професор, доктор юридичних наук  Руслан ДЖАБРАІЛОВ.

Під час засідання Приймальної комісії Інституту було заслухано інформацію про хід вступної кампанії до аспірантури.

Відповідальний секретар Приймальної комісії Інституту, кандидат юридичних наук  Антон СОШНИКОВ повідомив присутніх про подання 10 пакетів документів від вступників для участі у конкурсному відборі за очною (денною) формою навчання.

За результатами розгляду  було ухвалено рішення  про допуск вступників до складання вступних іспитів до аспірантури.

Також було розглянуто інші організаційні питання.

Відповідно до залишку ліцензійного обсягу 2023 року планується прийняти до аспірантури до 5 осіб (до 3 осіб – за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) та до 2 осіб – за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).